CT mozok 40ml Optiray 300 i.v.

CT mozok 40ml Optiray 300 i.v.

Neurokranium je normalne,supra i infratentorialne t.č.nevidno ložiskových,štruktuálnych alebo expanzivnych zmien.KS,subarachnoidálne priestory a bazalne cysterny su bez dislokácie,deformacie a patolog.obsahu.Po k.l. je nález idem. Prosim o vysvetlenie vysledku z CT.
Lubo, 29. decembra 2009
Pán Ľubo, z Vášho popisu Vám môžem vysvetliť iba pojem "Idem" čo znamená -stav nezmenený.Ostatné Vám musí vysvetliť Váš ošetrujúci lekár, ktorý má i iné informácie o Vás/ klinický stacv, liečba, celkový priebeh. So želaním všetkého najlepšieho
, 29. decembra 2009