CT angiografia mozgu

CT angiografia mozgu

Moja 70-ročná mama bola na CT - angiografia mozgu a tu je jej výsledok:Na postkontrastných CT skenoch mozgu v oblasti povodia aa. vertebralea aa. basilaris sa známky aneuryzmy a ani iné patologické cievne zmeny nediferencujú. Postkontrasne sa v sinus sigmoideus vľavo zobrazuje niekoľko guľatých hypodenzných ložísk, v.s. arachnoidálne granulácie, ktoré miestami zužujú lumen temer až o 80 percent. Obe ACT bil. bez dilatácie. Na kalve O bil. v úseku protuberantia occipitalis bil. prítomné deštrukčné ložiská viac vľavo na ploche do 22 mm zasahujúce až lamine ext. Mama bola na uvedenom CT z dôvodu, že asi 6 mesiacov pociťuje znecitlivenie na perách, jazyku, inokedy na ľavom krídle nosa. Po vazodil. liečbe úľava. CT mozgu bez ložiskových zmien, blink reflex negat.Chcem sa opýtať čo to znamená a aká by mala nasledovať liečba. Ďakujem, zdraví Bianka.
Bianka, 26. februára 2009
Milá Bianka,u Vašej mamičky ide o cievne zmeny – aneuryzmatá – so značnými neurologickými príznakmi. Celá táto situácia je veľmi špecifický problém, ktorý môžu riešiť jedine Vaši lekári, ktorí mamičku vyšetrujú. Menovite neurológ – neurochirurg a odborný lekár pre cievne ochorenia.
, 26. februára 2009