CO98 Zhubný nádor mandle,postihujúci viaceré oblasti

CO98 Zhubný nádor mandle,postihujúci viaceré oblasti

Histológia - Skvamocelulárny karcinón G2,imunohistoch p 16 negat, p53 silne pozit.Ki67-49%jadier. Chcem vedieť čo nás čaká ďakujem.
Mária Pecniková, 29. novembra 2013
Napísali ste len histológiu, nie operačný nález , výsledky ďalších vyšetrení ako i celkového zdravotného stavu, preto Vám nedokážem konkrétnejšie poradiť. S dôverou sa obráťte na lekára, ktorý Vás na operáciu odoslal, prípadne zavolajte na t.č. LPR 02/52965148 , najbližšie tu budem prítomná 10.12.2013 medzi9-13 hod, kde mi dáte viac potrebných informácií.
, 29. novembra 2013