Čo bude ďalej

Čo bude ďalej

Dobrý deň, pán MUDr. Masák, CSc.prosím o radu.Moja sestra -44 rokov a má 2 deti, podstúpila v októbri konizáciu pre PAP IIIb, HSIL,HVP pozit s výsledkami z histologie :CIN III, high grade, koilocytocou atypiou,zmeny siahajú v 5 fragmentoch až k bočným a tušovaným resekčným okrajom.Kyter s metaplastickými cervikálnymi žliazkami s dysplastickými zmenami, koilocytovou atypiou.Dysfunkčné iregulárne endometrium so stromogladulovou disociáciou, so stromou v regresii a žliazkami v sekrecii.Po troch mesiacom OC PAP IV, reaktívne zmeny, atypická parakeratóza. HPV negatívne, kolposkopia - krčok nepravidelného tvaru, orif-externum cerv. uteri širšie, epitel v jumkčnej oblasti hrubší, inak negativne.Na opakované vyšetrenie má ísť o 3 mesiace čo je 7 mesiacov po konizácii.Akú liečbu,by ste vy navrhoval? Je to už rakovina?
Lucia, 6. februára 2013
Pravdepodobne sa konizáciou neodstráil celý predrakovinový stav. Svedčí o tom i nepriaznivá cytológia PAP IV. Zaujímavé je, že HPV test je negatívny, ale pravdepodobne ide o falošne dobrý výsledok. Vzhľadom na vek by sa mohlo uvažovať o opakovanej konizácii /rekonizácii/. Ak sa už nedá zrezať z krčka maternice tak je možné uvažovať o vyoperovaní maternice.
, 6. februára 2013