CML – ZTP?

CML – ZTP?

Dobrý deň, bol som diagnostikovaný s chronickou myeloidnou leukémiou, a rád by som vedel či mám nárok na preukaz zdravotne postihnutého, čiastočný invalidný dôchodok, alebo podobné zvýhodnenie. Podľa tabuľky na http://www.lymfom.sk/?id=142 som si odvodil že moja miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa môže rôzniť, v mojom prípade predpokladám, niekde medzi 10 až 40 percent - zatiaľ nemám posudok, a sám si netrúfam na presnejší odhad. Aj tak by som však odcenil informácie, za akých podmienok nadobúdam právo na niektoré z vyššie spomínaných zvýhodnení. Ďakujem.
Anonym, 11. novembra 2012
Doporučujem Vám telefonickú konzultáciu na linke pomoci LPR,vždy vo štvrtok od 9,00 h do 13,00 h telef.02/52965148, tam podrobnejšie rozoberieme možnosti vzhľadom k Vášmu zdravotnému stavu.Baranová
, 11. novembra 2012