citologia

citologia

citologia papII je v poriadku??
Iva, 17. mája 2008
Milá Iva,Cytologický nález PAP- II. je normálny nález. PAP I. a II. nie je nič podozrivé.
, 17. mája 2008