CIN III

CIN III

Dobrý deň, pán doktor. Aj keď som tu už viac-krát písala ohľadom otázok o HPV, viac či menej spokojná s ich zodpovedaním, dnes by som si chcela skôr vyliať srdce a prekonať svoj strach. Tým, že som nie vždy dostala odpovede na svoje otázky, nechcem nikomu nič vyčítať, som vďačná, že táto poradňa funguje, že si nájdete čas zodpovedať mnohokrát aj na často sa opakujúce otázky, povzbudiť, poučiť, či vliať trochu nádeje. Píšem tu kvôli mojim výsledkom z histológie po konizácii, kde mi vyšla ťažká dysplázia CIN III, aj keď chodím pravidelne, raz ročne, na preventívky a doteraz 13 rokov boli výsledky vždy negatívne, teda PAP I. Preto sa len veľmi ťažko spamätávam s tým, že aj keď som nič nezanedbala, bola som tak blízko k diagnóze rakoviny krčka maternice.Stále nechápem, ako sa to mohlo tak rýchlo zvrtnúť. Celý čas mám toho istého partnera, s ktorým žijeme v monogamnom vzťahu 14 rokov. Za rok sa cytológia zmenila z PAP I na PAP III, L-SIL, a za ďalší polrok na PAP III, H-SIL. Myslela som si, že je to všetko nejaký omyl, veď predsa vždy boli cytostery v poriadku. Aké bolo však moje nepríjemné prekvapenie, keď prišli výsledky z histológie po konizácii. Ťažká dysplázia CIN III. Pričom predošlé vyšetrenia na nič také vážne nepoukazovali. Niektorí lekári naznačovali neveru manžela, čo by bolo to najjednoduchšie vysvetlenie. Svojmu manželovi dôverujem. Je skutočne reálne, aby ma manžel počas 1 a pol roka dva krát podviedol, nakazil raz vírusom HPV 16 a potom aj HPV 18, a aby mi ten vírus za taký krátky čas spôsobil dyspláziu CIN III? Prosto nechápem čo sa mohlo stať. Imunitu mám v poriadku. Absolvovala som pravidelné každoročné cytológie a vždy bolo všetko v poriadku. Ako by to dopadlo keby som na cytológiu nešla po roku ale po troch rokoch? Dúfala som, že sa vyhnem konizácii, ale keď som ju predsa len absolvovala, aj bez kolposkopie, nemohla som uveriť tomu, že chýbal len taký malý krôčik k rakovine. Konizáciou sa podľa histológie odstránilo celé poškodené miesto. Mám šancu byť opäť zdravá? A aj keď chcem myslieť pozitívne, neviem prekonať strach a myšlienky na to, kde sa vlastne stala chyba. Ďakujem za "vypočutie".
Jana, 19. októbra 2009
Mrzí ma, že ste nedostali odpovede na všetky otázky. Teraz neviem, či ste si len vyliali srdce ako píšete, alebo mám zaujať stanovisko k tomu čo ste napísali. Pokúsim sa. Začnem tým, že medicína je veľmi nedokonalá veda. V medicíne je ešte veľa neprebádaného. Ešte je veľa bielych miest na mape medicíny. Stále existujú ochorenia u ktorých nevieme prečo vznikajú a liečime ich liekmi ktoré to, že fungujú vieme len zo skúseností, ale nevieme prečo liečia a akým mechanizmom liečia. Je to asi pre Vás hrozná informácie, ale je to skutočnosť. V onkológii predsa tiež nevieme prečo nádory vznikajú. Keby sme to vedeli, tak jednoducho sa budeme chovať tak, aby nádor nevznikol. Liečime napríklad chemoterapiou a niektorých vyliečime, niektorým nepomôžeme. Ľudia si neuvedomujú, že v takomto „prostredí“ lekári pracujú. Ani priebeh tej istej choroby neprebieha rovnako ako „cez kopirák“. U niektorých ochorení je priebeh viac rovnaký u každého pacienta a niektoré prebiehajú veľmi často rozdielne. Pridružujú sa rôzne komplikácie ochorení, ktoré menia priebeh základného ochorenia a musí sa na ne reagovať zmenou liečby. Tak isto i HPV u žien iniciuje ochorenie s rôznou intenzitou. Závisí to na množstve vírusu a tiež na organizme ženy, ktorá je infikovaná. U drvivej väčšiny žien infekcia HPV prebieha tak, že ak žena vírus nevylúči sama a ten pretrváva v pošve, tak pomaly za viac ako 10 rokov môže, cez tri stupne pred rakovinového stavu, spôsobiť vznik rakoviny. U veľmi malého počtu žien však HPV môže prudko akcelerovať vznik rakoviny. Mali sme na našom oddelení prípady veľmi rýchlo sa šíriacej rakoviny. Sú to však len ojedinelé prípady, ktoré za tých 25 rokov čo pracujem na onkológii môžem spočítať na prstoch jednej ruky. Skríningový program je nastavený na bežnú populáciu, na tú drvivú väčšinu žien, tak, že chodia na cytologiu každé 3 roky. Takto nastavený program, fungujúci 50 rokov v severských štátoch Európy ukázal efekt v nízkom výskyte rakoviny krčka maternice a v nízkej úmrtnosti na toto ochorenie. Táto skríningová sieť však má oká – ako každá sieť, cez ktorú aj niečo prepadne. Bohužiaľ dokonalosť tu nemôže byť z rôznych objektívnych i subjektívnych príčin. Aj cytologické vyšetrenie má určitú chybovosť, predsa tu funguje ľudská omylnosť. Bolo by zaujímavé, keby ste požiadali cytologické laboratorium, kde sa vyšetrovali vaše cytologické stery, aby si prezreli vaše sklíčka z archívu!?Po tomto všeobecnom rozprávaní, teraz konkrétne k Vášmu prípadu. Hlupáci obviňovali Vášho manžela, že je príčinou dysplázie u Vás. Vy ste sa pravdepodobne infikovali pri vašich prvých pohlavných stykoch a infekcia v nečinnej forme pretrvávala a teraz z neznámych príčin veľmi agresívne zaútočila. Práve preto, že pravidelne chodíte na cytologiu sa Vaše ochorenie zistilo pred bránou rakoviny – vykonala sa konizácia a ste zdravá. To je cieľom preventívnych prehliadok, aby sme ženy liečili s pred rakovinovým stavom a to sa u Vás podarilo. Aj ťažký pred rakovinový stav môže pretrvávať mnoho mesiacov než prejde do invazívneho karcinómu. Ja gratulujem Vám aj lekárom, ktorí stáli okolo Vás. Pýtate sa či budete zdravá? Myslím si, že teraz, keď konus bol rezaný v zdravom tkanive ste zdravá. Do budúcnosti musíte naďalej chodiť na cytológie ako iné zdravé ženy, pretože proces, ktorý ste absolvovali sa môže opakovať. Bohužiaľ súčasný stav medicínskej vedy v tomto smere nevie ponúknuť viac. Teším sa s vami, že ste dnes vyhrali nad rakovinou.
, 19. októbra 2009