chronická myelocytová leukémia

chronická myelocytová leukémia

Moja diagnóza je: chronická myelocytová leukémia (C921), Ph. pozit. v chronickej fáze. V súčasnosti užívam liek SPRYCEL 50 mg denne 1-0-1 tabletku. Po 39 mesiacoch liečby sa cítim dobre, bez ťažkostí, podľa lekárskej správy, v hemograme ľahká anémia, ostatné parametre sú v norme, prítomná kompletná hematologická a veľká molekulová remisia ochorenia (OPTIMAL RESPONSE). Liek, ktorý užívam vypadol z kategorizácie a od 22. mája 2013 mi lekárka navrhla riešenie: užívať SPRYCEL 70 mg a to jeden deň 1-0-1 a druhý deň 1-0-0.Mám obavu, že takto nastavenú liečbu nebudem dobre znášať a na ňu reagovať, keďže doteraz som brala pravidelnú dávku na 12 hodín 50 mg.Chcem sa Vás preto opýtať, aké sú skúsenosti s nepravidelným dávkovaním lieku SPRYCEL a či to nemôže mať negatívny dopad na môj zdravotný stav.Ďakujem.
sisalka, 7. mája 2013
Všeobecne pri užívaní liekov platí, ak je vyššia dávka v organizme, jej hladina sa udrží o niečo dlhšie , z organizmu prebytok sa vylučuje v dlhšom časovom intervale. Lekárka nemala inú možnosť, len Vám liek čo najoptimálnejšie nastaviť tak, aby hladina nebola zbytočne prekročená pri takých veľmi dobrých výsledkoch, aké ste spolu dosiahli, čo Vám zo srdca obom prajem. Prečo liek vypadol z kategorizácie Vám môže odpovedať kategorizačná komisia pre lieky- pri Ministerstve zdravotníctva SR.
, 7. mája 2013