Chemoterapia a veda

Chemoterapia a veda

v clanku http://www.badatel.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=45 V roku 2004 bola v Journal of Clinical Oncology Volume 16, Issue 8, December 2004, pages 549-560 publikovana rozsiahla studia pod nazvom “The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies.” (Podiel cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou). Vysledkom studie bolo, ze “Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.”Ake je Vase stanovisko k tymto faktom ako a ako ucinna je konvencna onkologicka liecba na Slovensku. Konkretne by sme radi vedeli, preco sa chemoterapeuticka liecba nadalej, napriek tymto dokazatelne chabym vysledkom, tazko chorym pacientom indikuje.
damian, 17. marca 2009
Vážený pán Damian,od r.2004 prešlo 5 rokov a ako iste viete, /výsledky štúdií sa publikujú vždy až po niekoľkých rokoch od ich ukončenia/ teda za uplynulé obdobie sa vo farmaceutickom, základnom i klinickom onkologickom výskume získalo veľa nových poznatkov i skúseností.Všeobecne je tiež známe, že sa v štatistike klinickej užitočnosti liečebných postupov používajú už v súčasnosti iné prístupy ako je % prežívajúcich pacientov v globale/ za 5 rokov.. Je pravdou že citlivosť k chemoterapeitikán- cytostatikám je u rôznych ochorení a individuálne i u pacientov rôzná. V súčasnosti sa stále rozširujú diagnostické metódy zamerané na možnú účinnosť určitej chemoterapie u konkrétbneho pacienta / napr - HER pozit. a HER.neg. pri karcinómoch prsníka žien/,častejšie sú úspešné liečebné a adjuvantné chemoterapie v kombinácii s hormonálnou th.Tak napr. určitými typmi chemoterapie sú už dokonca vyliečiteľné niektoré germinatívne nádory, v kombinácii s hormonálnou th. sú úspešnejlšie liečiteľné niektoré rakoviny prsníkov žien, úspechy v adjuvantnej liečbe sa zvyšujú pri rakovine KRK,dobre sú liečiteľné viaceré malignity hemopoetického a lymfatického systému a iné.Odpovede na Vaše ďalšie otázky si môžete vyhľadať v súčasnej najnovšej slovenskej, českej i inej zahraničnej odbornej onkologickje literatúre. Odpoveď spracovaná v spolupráci s Doc.MUDr.J.Mardiakom - prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS. S pozdravom dr.Valovičová.
, 17. marca 2009