Carcinoma endometrii

Carcinoma endometrii

Dobrý deň. Moja manželka je po operácii. Presná diagnóza je "HYE a AE bilat. + LYE a omentektomia pre ca endomatria - histol. endometriálny ca endometroidného typu so skvamoznou dif., Gr3, pT3a pN1 pMx, L1, V1, Pn0, št. IIIC, 8 LU/2 LU pozit/1 obturatoria I.dx + 1 I.sin.. Je indikovaná k adjuvantnej CHT-RT.Sú účinky CHT a RT na organizmus človeka stále dosť negatívne ?Ako je nmožné tieto účinky zmierniť ?Je vhodná nejaká kombinácia stravy, probiotík apod. ? Aká ?Aké pracovisko na Slovensku dosahuje v tejto liečbe najlepšie výsledky ?Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď. Ďakujem za všetku Vašu obetavosť pri komunikácii s postihnutými a ich rodinnými príslušníkmi. Želám Vám pevné zdravie.
Petr, 15. októbra 2015
Dobrý deň, u Vašej manželky je správne indikovaná pooperačná liečba. Dnes sa individualizuje liečba tak aby mala na konkrétneho pacienta čo najmenšie vedlajšie účinky pri najlepšej účinnosti a teda efektívnosti liečby. O podpornej liečbe sa poraďte s lekármi, ktorí budú manželku lieči prípadne čo sa týka stravy vždy v piatok je na Linke pomoci k dispozícii odborníčka na výživu, neváhajte ju kontaktovať na t.č. 02/52965148. Najlepšie skúsenosti s liečbou onkologických pacientov majú na špecializovaných onkologických pracoviskách. Verím, že ochorenie spolu zvládnete.
, 15. októbra 2015