carcinom prostaty

carcinom prostaty

Mojmu otcovi diagnostikoval pred týždňom lekár ktorý ho sledoval pre hyperpláziu prostaty cca 5 rokov carcinom prostaty gr. 2, nasadil hormonálnu liečbu v injekcii raz za pol roka a tbl ktoré berie 3 razy za deň. Má 82 rokov a na moju otázku či sa to nebude ožarovať lekár odpovedal negatívne, že ocko má už vysoký vek. Pracujem na onkologickom oddelení ako sestra a viem že liečime aj 90 ročných pacientov. Neviem sa nejak uspokojiť a stále mám pocit že otec pre svoj vysoký vek nedostáva všetko čo by sa malo pri takejto diagnoźe poskytnúť. PSA mal 10, nové problémy nemá. Prosím Vás o vyjadrenie. Ďakujem
Valašteková Alena, 17. júla 2011
82-ročný muž s karcinómom prostaty.Z Vášho opisu otcovej choroby som sa dozvedel vek pacienta a o 5 rokov trvajúcej liečbe benígnej prostatickej hyperplázie, po ktorej sa zistil karcinóm prostaty. Vlastnú, terajšiu chorobu ste charakterizovala nálezom PSA 10 ng/ml a histologickým vyšetrením karcinómu, ktorý je druhého stupňa malignity. V liečbe otcovi odporúčali podávať hormonálnu liečbu injekčne a v tabletkách. Na Vaše počudovanie mu neindikovali liečbu žiarením.Výber liečby karcinómu prostaty sa robí na základe charaktristiky nádoru (štádium, histologická charakteristika nádoru, PSA), ďalej výber liečby ovplyvňuje vek a komplikujúce choroby.Podľa opisu, ktorý ste uviedla, nemožno presne hodnotiť štádium. Hodnoty PSA nesvedčia o pokročilom štádiu. Žial, ostatné údaje chýbajú. Údaj o druhom stupni (grade) podľa súčasných názorov nedostatočne charakterizuje biologické správanie nádoru. Je potrebné karcinóm prostaty hodnotiť histologicky podľa tzv. Gleasonovho skóre. Pravdepodobne Váš lekár nemá tento údaj k dispozícii, lebo sa na patologickom pracovisku tento typ hodnotenie nepoužíva.Karcinóm prostaty patrí medzi najpomalšie rastúce karcinómy u mužov. Hodnoty PSA to potvrdzujú. Pri liečbe Vášho otca sa nemusí vždy použiť rádioterapia. Od samotnej hormonálnej liečby možno očakávať priaznivú odpoveď. Dokonca sú pracoviská, ktoré by pacientov s takýmto nálezom iba pozorovali a liečbu by začali podávať až pri vzostupe hodnôt PSA.Ak lekár vybral hormonálnu liečbu (podávanú injekčne, v priebehu prvého mesiaca aj v tabletkách), možno očakávať priaznivú odpoveď nádoru.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 17. júla 2011