Carcinom prostaty

Carcinom prostaty

môjmu manželovi /54 r./ bol pred rokom diagnostikovaný Ca prostaty s MTS v kostiach, hodnota PSA nad 300, Gleason IV + V.Liečba prebiehala v dvoch rovinách - urológ znížovanie hormonov, onkológ Sidronat 2x2 tbl. denne.Pokles PSA na 3. Hodnota PSA začala rásť - už dosahuje 250, bolesti stúpajú, užíva Targin, Tramabene,v stredu 18. aplikovaná Zometa i.v. Manžela preháňa, bolesti sa stupňujú, neviem mu pomôcť, neviem, či to súvisí s liečbou. prosila by som o radu akú stravu mu pripravovať a akou doplňujúcou liečbou /vitamíny a pod./mu pomôcť. 2.5. je objednaný na 1. dávku chemoterapie. prosím pomôžte, som bezmocná.
Božena, 20. apríla 2012
Ide o pokročilý karcinóm prostaty, s priaznivou, žiaľ krátkodobou odpoveďou na hormonálnu liečbu. Je známe, že odpoveď nádoru na hormonálnu liečbu v tomto štádiu je krátkodobá. Pri stúpajúcich hodnotách PSA do úvahy prichádza chemoterapia, ktorú manžel začína dostávať. Priebeh choroby v súčasnom štádiu nemožno ovplyvniť stravou. V tomto stave dávajte manželovi stravu, ktorú bez odporu prijíma, ktorá mu chutí.Vami opísané vedľajšie nežiadúce príznaky nemožno priaznivo ovplyvniť ani doplňujúcou liečbou vitamínmi.V terajšom štádiu prichádza do úvahy iba liečba príznakov, ktorú manželovi odporúčajú jeho ošetrujúci lekári.S pozdravom Dr. Horňák
, 20. apríla 2012