CA prostaty

CA prostaty

Ďakujem za odpoved a poprosim o dalšiu.Otec s CA prostaty ma MR negativnu,scintigrafiu negativnu.Z histológie má nalez črtu infiltrujúcich štruktúr zle diferencovaného acinárneho adenoca prostaty Gleason G4+5 ,v úsekoch s regresívnymi zmenami v tumore.Podla vysledkov nador nemetastazuje do okolia je možná u neho brachyterapia?Má 76 rokov a chuť žiť.Aké su eventualne následky v % po externej RT,ktoru by mal teraz absolvovať. Nie je lepšia brachyterapia?Velmi pekne dakujem
eva, 26. augusta 2010
Liečbu karcinómu prostaty určuje veľa rizikových faktorov pacienta (vek, očakávané dožitie, pridružené komplikujúce choroby, ktoré nemajú vzťah k samotnému nádoru), faktorov nádoru (PSA v čase diagnózy, diferenciácia nádorových buniek, tzv. Gleasonovo skóre a štádium choroby).Podľa toho, že Váš pán otec dostal ako počiatočnú liečbu hormonálnu, možno predpokladať, že rakovina už nebola lokalizovaná iba na prostatu a sa rozšírila do lymfatických uzlín a vzdialených orgánov. Je možné, že z týchto dôvodov pacient nedostal rádioterapiu, ktorá je indikovaná pri lokalizovanom a lokálne pokročilom nádore (bez metastáz vo vzdialených orgánov).Hormonálna liečba sa po určitom čase stáva neúčinnou, rakovinové bunky sú na ňu rezistentné. Z týchto dôvodov sa u pacientov liečených hormonálnou liečbou sledujú hladiny PSA. Ak nádor prestane odpovedať na hormonálnu liečbu (opakované zvýšenie hladín PSA) je vhodná liečba chemoterapiou (taxánmi). Je ťažko zaujať stanovisko, keď nie sú k dispozícii relevantné údaje.
, 26. augusta 2010