Ca prostatae pT1aNxMx – diagnóza

Ca prostatae pT1aNxMx – diagnóza

17.2.09 bol som operovaný na prostatu/laserová vaporizácia/.Popis operácie:"zresekovaný" pravýlalok zväčšej časti,následne stredný parciálne, pri vaporizácii ľavého laloka na č. 12-02 dochádza k vzniku krvácania, ktoré znemožňuje pokračovať vo výkone laserom pre neprehľadnosť,preto pokračujem TURP, deresekovanie prostaty, hemostáza PK Ch 20. Zresekovaných 40 gr./celá 66 gr./.PSA 20,62 ng/ml. Odporúčanie: o tri mesiace s výsledkami PSA na onkourologickej ambulancii. Aké sú podľa Vás tieto výsledky a aký ďaľší postup mi doporučujete,prípadne aká je úspešnosť v liečbe? Ďakujem.
Ján, 5. marca 2009
posúdenie liečebných postupov vyžaduje presnejšie informácia. Chýbajú údaje o výsledkoch vyšetrení pred operáciou (pacientov vek, údaje o predchorobí, subjektívne údaje a údaje o náleze na prostate cez konečník, výsledok PSA).Po laserovej prostatektómii zatriedenie do štádia pT1a NX MX hovorí, že operácia sa robila pre predpokladané benígne (nezhubné ochorenie, tzv benígnu prostatickú hyperpláziu), pri operácii sa našiel karcinóm v množstve menšom ako 5 % z celého materiáliu. Operácia laserom sa musela prerušiť pre krvácanie a dokončiť tzv. TURP - transuretrálnou resekciou prostaty. Výsledok PSA ovplyvnila operácia laserom a v pooperačnom vyšetrení chýba výsledok histologického nálezu.Další postup (o spomínané 3 mesiace) bude závisieť od Vášho veku, stavu sprievodných chorôb, histologického nálezu a aktuálneho výsleldku PSA.
, 5. marca 2009