Ca cervicis uteri T2bN0M0

Ca cervicis uteri T2bN0M0

Dobrý deň mojej mamine bolo po absolvovaní MRI malej panvy stanovená diagnóza C53.9. Popis MRI bol nasledovný:stredne až ťažko diferencovaný ca skvamocel 4,9.Kontury cervixu su laločnaté, vľavo zle ohraničené,stróma ma nehomogénne zvyšenú si, v ľavej časti až charakteru TU infiltrácie prerastajúcej do ľavých parametrií. Infiltrát zasahuje dorzálne až k perirektálnej fascií, na ktorú nalieha, no evidentne ju priamo neprerastá.Ováríá atrofické, adnexá bpn..Bez nálezu patologicky zväčšených LU v oblasti MP, bez záchytu ascitu.Bola jej indikovaná liečba radikálna chemorádioterapia v nasledujúcich dávkach: od 3.9-19.10.2009 aplikovaná komb. RAT na obl.m.panvy PD:30Gy+2x uterovag. aplikácia po 22Gy/A resp.20Gy/A + boost na parametria do 55Gy-l.dx, resp.61Gy l.sin,konkomit.podávané aj DDP 50mg á 1 týž.Počas th bez vyr.komplikácií,postupne regresia nálezu infiltrat.v obl.cervixu,pri ukončení vymyznuté tu hmoty,palp.regresia centr., tu infiltr.,parametriá bez patol.infiltr.pri ukončení th.pac.nekrváca.Bol indikovaný správny liečebný postup? Kedy moze podstupiť dalsie MRI vysetrenie?Aký je zvyčajne další liecebný postup?Dakujem za odpoved!
pavol, 21. októbra 2009
Vaša matka bola správne liečená. Pri štádiu ochorenia 2b sa indikuje liečba ožarovaním spolu s malými dávkami chemoterapie. Chemoterapia potencuje liečebný účinok ožarovania. Termíny kontrolných vyšetrení a obsah kontrolných vyšetrení určuje lekár, ktorý sa o Vašu matku stará.
, 21. októbra 2009