C71

C71

Dobrý večer,mám 43rokov a pred tri a pol rokom mi bol diagnostikovaný neoperovateľný tumor v oblasti mozgového kmeňa. Podstúpil som rádioterapiu, pri ktorej som dostal dávku 60 Gy(30x 2Gy). Liečbu som ukončil začiatkom apríla 2005.Môj stav bol sledovaný MR vyšetreniami, ktoré konštatovali mierne regresiu alebo stangnáciu nálezu.Po poslednom MR vyšetrení ( dva týždne dozadu)mi bolo oznámené, že nádor sa opäť aktivoval a jediným riešením je opätovné ožarovanie.Pri prvom ožarovaní (rok 2005) mi bolo povedané, že mozog môže byť ožiarený dávkou max.100 GyRád by som sa informoval, či je moja informácia o max. dávke správna a či z odstupom času troch rokov môže byť mozog ožiarený tou istou dávkou (60 Gy) alebo len rozdielom do max. dávky.Ďakujem .
Peter Vik, 28. júla 2008
Reiradiácia mozgového tkaniva je možná s časovým odstupom od prvej aplikácie rádioterapie minimálne 6, najčastejšie 12 a viac mesiacov. Aplikovaná dávka je nižšia akopri prvom ožarovaní, najčastejšie 30.0Gy, v jednotlivej dávke 1.8-2.0/frakcia. Veľkosť dávky závisí od ožarovacieho objemu, blízkosti kritických štruktúr v oblasti ožarovacieho objemu.
, 28. júla 2008