C64

C64

Dobrý deň, manželovi bola v 10/08 diagnostikovaná C64. Operácia 11/08, nefrektómia pravej obličky, nadobličky, LU. Nádor bol veľký, 12 cm, ale ani v LU ani v tuku a ani v nadobličke sa žiadne mts nenašli, rovnako neboli diag. ani vzdialené mts. Uzavreté ako T3N0M0,gr.II-III /WHO/, v histologickej správe napísaný vysoko suspektný angioinvazívny rast. Kontrolné CT v 11/09 v poriadku, v poriadku aj sono brušnej dutiny 03/10, ale tu zistené zvýšené hodnoty TPS, až nad 200. V 01/10 manžel prekonal zápal priedušiek s vysokými teplotami, liečený ATB. Mohla byť zvýšená hodnota TPS spôsobená aj týmto zápalom alebo aj nejakým iným ochorením, ktoré nemusí mať nutne súcis s C64? A ak by sa predsa len zistil podrobnými vyšetrovacími metódami návrat ochorenia, je v súčasnej dobe už nejaká možnosť spomalenia choroby? Manžel má 40, je vitálny a liečený na dnu a VTK,je obézny. Ďakujem za odpoveď.
Ria, 3. mája 2010
V opise charakteristiky nádoru sa hovorí, že išlo o nádor v 3. štádiu (T3) bez zistených metastáz v lymfatických uzlinách a vzdialených orgánoch.Pre ďalšiu prognózu je potrebné starostlivé sledovanie pacienta z pohľadu vzniku spomínaných metastáz. Prognóza choroby sa riadi ich prítomnosťou. Z tohto pohľadu pre nádor obličky nie je rozhodujúci nález zvýšených hladín tzv. markerov (značkovačov) v krvi.Nakoľko je možné, že by sa mohli ešte vyskytnúť metastázy, sú potrebné pravidelné kontroly. V súčasnosti už existujú lieky, ktoré sa podávajú celkove. Ich cieľom je odstrániť metastázy, ak sú prítomné na zobrazovacích metódach.
, 3. mája 2010