C50

C50

Už 14 rokov som onko pacient. Pôvodný nález-invazívny duktálny karcinóm,prešla som chemo,kvadrantektómia, ožiarko. 5 rokov pokoj, potom recidíva - totálna ablácia, chemo, ožiarko. O rok nález v druhej axile, tak opäť chemo, operácia, ožiarko.Teraz už tretí rok som v liečbe na MTS v rebre a sterne. Momentálne beží chemo - Xeloda, mierne zhoršenie stavu. Moja otázka: aké máte skúsenosti s liečbou vitamínom C - Dr. Yourself - " Vitamin C as chemoterapy for cancer" ? A ešte jedna otázka - liečba dichloacetátom ( DCA ) ? ďakujem za odpoveď
Julinka, 9. júla 2012
Dobrý deň,mnoho štúdií nepotvrdilo tieto predpoklady liečby, ak by bol jasný vedecký dôkaz a toto by fungovalo, určite by sa taká liečba i využívala.
, 9. júla 2012