C028

C028

Môjmu ocinovi bola stanovená diagnoza C028, pričom bola stanovená klasifikácia T3 N2a-3, Mx, taktiež mu bola stanovená klasifikácia G2.3 pričom absolvoval ambulantnú chemoterapiu u Dr. Kováča v Topoľčanoch. Následne bol odoslaný na onkol. v NR., kde doporučili RAT, resp. chemoterapiu CsDDP...chcel by som sa spýtať aké prognózy sú u takto stanoveného pacienta. Pričom po chemoterapii...4 cykle v Topoľčancoh došlo miernemu regresu...úprave s 8x8 cm na 5x6 cm. Naozaj ďakujem za informácie. Nádor mal metaxtázu na krku, došlo k jej fistulácii a následnému výronu punklátu...cca 30-40 ml. žltozelená hustá tekutina. Následne došlo k útlmu lokálnej bolesti ktorú mal v oblasti vyklenutia.
Marco, 19. decembra 2011
Už tým, že došlo k regresii, je predpoklad, že liečba "zaberá", je na ňu kladná odpoveď, ale jednoznačnejšiu odpoveď môže dať a to tiež s obmedzeniami ošetrujúci lekár, ktorý pozná výsledky kontrolných vyšetrení a i celkový zdravotný stav OTECKA.
, 19. decembra 2011