C021,C028,C029

C021,C028,C029

Dobrý večer, manžel s diagnózou C021,C028,C029 absolvoval 4 operácie, po opakujúcej sa včasnej recidíve po operáciách absolvoval rádioterapiu, chemoterapiu, teraz čaká na schválenie liečby formou ERBITUX, prosím o radu , aké sú ďalšie možnosti liečby.
Zuzana, 19. marca 2014
Konkrétnu odpoveď môže dať iba ošetrujúci lekár, ktorému sú známe všetky údaje, aby mohla byť ordinovaná liečba.
, 19. marca 2014