C 64- prosím súrne!!!

C 64- prosím súrne!!!

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo znamená, že po vyšetrení CT regresia na pľúcach, pri diagnóze zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky? Ďakujem za odpoveď
Zuzana Černáková, 29. decembra 2012
Hore napísanú vetu si vysvetľujem nasledovne: Základná diagnóza je zhubný nádor obličky. Tento nádor vychádza z tkaniva, ktorého úlohou je tvorba moču.Regresia znamená zmenšenie nádoru v pľúcach, pravdepodobne nádoru, ktorý je dcérinný nádor vychádzajúci z obličky. Z pozdravom Dr. M. Horňák
, 29. decembra 2012