biopsia prsníka

biopsia prsníka

Pravidelne chodievam na vyšetrenie prsníkov mamografom aj USG.Po poslednej kontrole mi rádiológ odporučil vyšetrenie biopsiou.Prosila by som vás o odpoveď, či je nutná biopsia, pokiaľ sa aj tak pristúpi k operácii. Záver z vyšetrenia je hypoechogénne ložisko na rozhraní later QQ má niektoré atribúty svedčiace pre prítomnosť malígnej lézie, event.ide o uzol v rámci adenózy. Menšie ostro ohraničené ložisko v LDQ vpravo má charkter benígnej lézie - dif.dg.FA, cysta s osahom vyššej echogenity.ojedinelé cysty a polycystické ložiská vĺavo.
Katarína, 23. marca 2011
Dobrý deň,biospia sa vykonáva preto, lebo sa po nej rozhoduje o operácii alebo len o kontrolách. V prípade zhubného nálezu sa potom môže aj pripraviť operácia na pozretie lymfatických uzlín v pazuche.
, 23. marca 2011