biopsia

biopsia

Lekár mi vytiahol vodu z kolena a poslala ju na patológiu, výsledky sú: v zhotovených náteroch v popredí obrazu zastíhnuté lymfocyty v počte 80 elemntov na 10zorných polí, polynukleáry v počte 5 elementov na 10, aktivované bunky synovie v počte 15 na 10. Ide o hypocelulárny náter. Liečim sa na rakovinu prsníka. Ďakujem
eva, 7. apríla 2015
Buďte pokojná, /v súčasnosti sa všetko posiela na histológiu čo je správne/ nález nemá súvislosť s ochorením prsníka. Výsledok môže skôr svedčať pre zmeny v kolennom kĺbe podmienené vekom alebo úrazom - na úplnejšie vysvetlenie by som potrebovala viac anamnestických údajov. Je možné niektoré nejasnosti si vyjasniť telefonicky -č.t.02/52965148
, 7. apríla 2015