Biopsia

Biopsia

Dobrý deň, včera som absolvovala sono a mamografiu. Záver z MMG : obojstranne zmnožené fibrogranulárne tkanivo, najmä centrálne retromamilárne a v HLQ. Bez spikuliformných lézií a mikrokalcifikátov v zhlukoch.Vpravo solitárny MK. Koža nie je zhrubnutá. Mamily primerané. Patologická vaskularizácia sa nezobrazuje. Zachytené axily- početné LU bilat. do 10 mm. Záver: Bez známok malignity v MMG obr., lož. lézia verifikovaná v USG vn denznom prsníku .Solitárny MK vpravo. BI RADS 2, dop. CCB novodiferencovanej lézie na USG vpravo. Mám ísť na biopsiu. Bojím sa výsledku...
Jana Nitra, 18. októbra 2013
Dobrý deň,u každého nového solídneho ložiska je potrebné vykonať biopsiu a takto určiť správnu diagnózu. Konečná diagńóze býva aj iná ako zhubný nádor. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 18. októbra 2013