Bazocelulárny karcinóm

Bazocelulárny karcinóm

Pre týždňom my vybrali bazalióm.Makropopis:Vyvýšená nepigmentovaná lézia s rozoklaným povrchom priemeru 0,5 cm. Nález znie: bazocelulárny karcinóm,bezpečnostné okraje 1 -2 mm široké. Čo to je? Mám sa báť?
Dana, 29. júla 2011
V súčastnosti vyliečenie Bazaliomu je až 95%, ale Váš bol vybraný i okolitým zdravým tkanivom, takže by ste mala byť vyliečená. Tento typ nádoru sa vyskytuje na nekrytých častiach kože a podnetom býva UV žiarenie.
, 29. júla 2011