Avastin

Avastin

Je možné odporučiť užívanie lieku Avastin pri rakovine obličky, ktorá bola zistená neskoro a prerástla metastázami do brušnej dutiny kde sa príživníckymi cievkami napája na črevá?
František, 3. decembra 2008
Systémová liečba klasickými cytostatikami nebola doteraz úspešná. V ostatných rokoch sa používa (aj u nás) tzv. cielená liečba, ku ktorej patrí aj liečba Avastínom (bevacizunab).
, 3. decembra 2008