ASCUS

ASCUS

Dobrý den. Mám 33 rokov, dve deti. Syndróm PCO, nepravidelný cyklus. Moje výsledky cytologie sú: 03/2009 ASCUS, 04/2010 LSIL s HPV infekciou, O8/2010 v poriadku, 01/2011 v poriadku, 08/2011 ASCUS. Výsledok typizácie HPV z 06/2010: vo vzorke bunkovej suspenzie sme nedokázali infekciu HR-HPV ani expreciu vírusových onkogénov E6/E7. Je potrebné sledovať dynamiku exprecie génov molekulového podpisu a inferciu HR-HPV de novo. Pre zhoršený OC nález je potrebné sledovať objavenie sa infekcie HR-HPV de novo pomocou genotypizácie v 6-12 mes. intervaloch. Teraz mam ist na kontrolnú cytológiu za 4 mesiace v 12/2011. Čo znamená, že je potrebné sledovať objavenie sa infekcie v 6 az 12 mesacných intervaloch? Treba robiť opat typizáciu HPV, alebo stacia cytológie? Mám, alebo nemám vlastne infekciu HPV? Ak sa na to pýtam v ordinácii, vždy je tam iný lekár a dostanem inú odpoved. ČO spôsobilo zhoršenie cytológie na LSIL, keď HPV sa nepotvrdilo?Je potrebné opat robiť cytologie v 4 mesacných intervaloch? Dakujem za Váš čas a odpoveď.
Marianna, 7. septembra 2011
Podľa výsledkov, ktoré uvádzate, nie ste infikovaná HPV a cytologické vysledky ASCUS aj LSIL sú nesprávne vyhodnotené. Cytologické vyšetrenie je jednoduchá a lacná metóda na vyhľadávanie žien s predrakovinovým stavom, preto sa používa v masovom merítku. Bohužiaľ, má aj 25% chybovosť vo svojich výsledkoch. Takže aj u Vás došlo k nesprávnemu odčítaniu cytologie - LSIL. Aj keď má cytologické vyšetrenie takú nepresnosť, ak žena chodí pravidelne na cytologické vyšetrenia, tak by nemala ochorieť na invazívny karcinóm krčka maternice. Doba od infikovania sa ženy HPV po vznik invazívneho karcinómu uplynie zvyčajne doba viac ako 10 rokov. Takže počas tejto doby sa štatisticky nemôže stať, že by jedna žena mala po celú dobu nesprávne stanovenú cytológiu. Pre tieto skutočnosti je nesmierne dôležité, aby ženy chodili pravidelne na cytológiu od 23 do 64 rokov, tak je dnes stanovený skríning na Slovensku. Aj keď má žena abnormálny výsledok cytológie ASCUS či LSIL, nemá význam robiť kontrolné cytológie v kratších intervaloch ako 6 mesiacov. Bohužiaľ na Slovensku je problematika cytológie a riešenie jednotlivých predrakovinových stavov pre niektorých gynekológov stále španielskou dedinou. Myslím si, že ste zdravá a máte chodiť len na cytologické vyšetrenia v algorytme tak, ako iné zdravé ženy. Nie je potrebné vyšetrovať prítomnosť HPV ak máte normálnu cytológiu. V zdravotníctve máme stále nedostatok peňazí aj preto, lebo sa vykonáva veľa zbytočných vyšetrení, ktoré poisťovne platia (nehovoriac o tom, ako sú stresované ženy pozývaním na opakované vyšetrenia). Potom peniaze chýbajú na liečbu skutočne chorých.
, 7. septembra 2011