anamnéza

anamnéza

Prosím o vysvetlenie nasledovných skratiek, nakoľko ošetrujúci lekár mi to nevysvetlil:ER:60%, PR:90%, p53:negat, Ki67:5%, bcl-2: slabá pozit. do 20%, cerB-2:1+.Som po chemoterapii a rádioterapii a bolo by na čase vedieť o svojej chorobe i niečo viac.Ďakujem.
Mária, 12. júla 2010
Skratky, ktoré ste napísali, sú výsledky laboratornych vyšetrení a tie môžu byť rozdielne nie len pracoviskom, ale aj používanou vyšetrovacou metódou - súpravou. Predpokladám, že sú v medziach normy, keď lekár k nim nezaujal stanovisko - určite má veľa pacientov, ale keď sa ho opýtate cielene, určite Vám odpovie cielenejšie, pretože pozná výsledky predchádzajúcich vyšetrení, Váš zdravotný stav, diagnózu a odpoveď pre Vás bude o to cennejšia a výpovednejšia.
, 12. júla 2010