AML

AML

Prajem pekný deň. V oktobri 2005 diagnostikovali sestre, ktorá mala vtedy 35 rokov AML - C.92. Pri prvotnom vyšetrení mala kostnú dreň poškodenú na 80%.Podstúpila liečbu, ktorou sa dostala do remisie a v apríli 2006 podstúpila autogénnu transplantáciu, pretože ja, ako jediný súrodenec nie som vhodný darca. Celý proces liečby podstúpila u p.prof. E.Tothovej v Košiciach. Všetko bolo v poriadku, celé dva roky, nastúpila riadne do práce len pravidelne sme chodili na odbery. Až teraz...Minulý týždeň bola na kontrolu kostnej drene a dnes sa dozvedela výsledok. Kostná dreň je napadnutá na 20% a p. doktorka navrhuje opätovnú liečbu chemoterapiou. Pán doktor, prosím Vás, ako sa postupuje v týchto prípadoch? Má šancu ešte na plnohodnotný život? Doma má 16 ročnú dcéru. Je to možné, aby sa tá choroba stále vracala??? a dokedy???? čo sa môže zase stať????
melánia, 7. júla 2008
Milá Melánia,v liečbe AML sa postupuje podľa vedecky podložených protokolov, ktoré sa používajú aj u nás. Žiaľ, u takýchto ochorení prichádza i k recidívam, ktoré sú opakovane liečené, aj s úspechom, ktorý môže byť dlhodobý aj trvalý. Biologické správanie sa u onkologických ochorení nedá niekedy dopredu stanoviť, ale treba v úspech liečby veriť a dúfať.Prajem Vám všetko dobré a hlavne veľa pozitívnych myšlienok.
, 7. júla 2008