ALL c 91

ALL c 91

dcéra má 5,5 roka a od 17 mesiacov sa lieči na ALL.Sme 2 roky od celkovej liečby a plánujeme pobyt pri mori.Počula som,že boli prípady relapsu ochorenia po pobyte pri mori.Prosím o radu odborníka.
jana, 28. apríla 2011
Predpokladám, že ošetrujúci detský onkológ Vám dá súhlas na pobyt pri mori, je správnejšie ísť pred, po, na začiatku prípadne konci sezóny, keď už slniečko nie je také "silné", nechodiť a nevystavovať sa zbytočne ostrým slnenčným ľúčom, používať primerané ochranné krémy k fototypu, tieto doporučenia by mali dodržiavať všetci.
, 28. apríla 2011