Ako ďalej?

Ako ďalej?

Príjemný dobrý deň želám,dovoľujem si poprosiť o odpoveď na možnosť liečby, prípadne o radu, na koho sa môžem obrátiť.Moja manželka od r. 1985 dialyzovaná, v r. 1986 nefrektómia l. sin, následne transplantácia obličky l. sin po troch dňoch zlyhanie obličky a odstránenie transplantovanej obličky a následná dialýza. Medzičasom odstránená aj pravá nefunčná vlastná oblička. V r. 1989 druhá transplantácia obličky l.sin, odvtedy na imunosupresívnej liečbe (Sandimmun Neoral) až donovembra 2007, kedy došlo ku konverzii na Rapamune. Pred transplantáciou zistená hyperparathyreóza, vyoperované tri prištítne telieska.Liečená na erozívnu gastritídu. Stav po paraparéze DK, 2004 liečená pre divertikulitídu c. sigmideum. Zistená cholecystolithiáza.ICHS s chron. AV blokom I. st. +BPTR, recid paroxyzmy fibril. predsiení, s kard. insuf. f. št. III. NYHAAortoskleróza. Aortálna regurgitácia 1+Mitrálna regurgitácia stredne ťažká až ťažká 3+. Trikuspidálna regurgitácia stredný st.Diabetes mellitus 2 typ, komp. diétou.Polycystická degenerácia obličiek, chron. zlyhanie obličiek, stav po bilat. nefrektómii.Transpl. obličky (sek.) so zníženou funkciou štepu, relat. stabilizovanou.Tranzitor. funkčné zhoršenie pri negat. cirkulačných vplyvoch.Nefrogénna hypertenzia.St. po paratyreoidektómii. Sekundárna osteoporóza.St. po hemikolektómii pre adenoCA cc. ascendens. (1.8.2007) Anémia st. ťaž. stupňa.Erozívna gastritída. Pankreatogénna dyspepsia, Cysty pečene (USG)Záver patológa (po oper. 1.8.2007):konvenčný adenokarcinóm, histologický grade I - II, karcinóm rastie v tubulárnych a kribriformných štruktúrach s areálmi mucinóznej diferenciácie, ktoré tvoria asi 40% z celkového objemu novotvaru, prerastanie cez všetky vrstvy čreva. Vyšetrené všetky zastihnuté lymfatické uzliny (osem) z nich v troch je metastáza popisovaného adenokarcinómu.19. 9. 2007 započatá liečba (Xeloda) na onko. odd. FNsP v Prešove. Po prvej dávke(dva týždne) bola s týždenným odstupom začatá druhá dávka, ktorá bola po troch dňoch prerušená a dosiaľ nebola obnovená. V novembri 2007 hospitalizovaná v Národnom ústave pľ. chorôb vo Vyšných Hágoch,dg. Pneumocystová pneumónia.V decembri 2007 pre zhoršenie labor. výsl. bola hospitalizovaná na transplantačnom (dialyzačnom) oddelení fak. nemocnice v Košiciach, kde v súvislosti s problémami srdcovej činnosti (bradykardia) bola presunutá na Koronárnu a arytmologickú jednotku Vsl. ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde jej bol implantovaný kardiostimulátor.Neviem, či som uviedol dostatok údajov pre posúdenie stavu a pre prípadnú radu ako postupovať ďalej, prípadne na koho sa obrátiť. Nazdávam sa, že iba sledovanie momentálneho stavu nádoru bez liečby môže urýchliť jeho rast.Verím, že aj pri tomto zložitom zdravotnom stave sa dá choroba aspoň ubrzdiť ak už nie vyliečiť.Ďakujem za akúkoľvek odpoveďAndrej
Andrej, 24. apríla 2008
Pozorne som prečítal zdravotné údaje o Vašej manželky a konzultoval som chemoterapeutov a nefrológov, ktoré majú klinické skúsenosti s cytostatickou liečbou a liečbou chronického zlyhania obličiek.Problém liečby Vašej manželky predstavuje skutočnosť, že agresívnejšia cytostatická liečba by mohla znížiť už oslabenú funkciu transplantovanej obličky. S ohľadom na súčasný liečebný postup prevláda názor, že prvoradým cieľom liečby musí byť udržanie súčasnej funkcie obličky.Odporúčam ponechať sledovanie a liečbu Vašej manželky na nefrológov a pracovníkov onkologického oddelenia v Prešove, ktorí poznajú zdravotný stav Vašej manželky.
, 24. apríla 2008