Ako ďalej

Ako ďalej

Prosím Vás poradiť vo veci ďalšej liečby pre moju príbuznú, s diagnózou neo cervicis uteri PT2a pN1 MO s mts v 2 LU po operačnej liečbe v r. 2005, potom podaná CHT (5xc-DDP). V júli 2006 zistené pľúcne mts, následne CHT 3x Taxol, 11x taxol c-DDP. V júli 2007 po zistenej progresii lymfadenopatie a progresii pľúcnych mts zahájená II.línia CHT - Ifosfamid- 6 cyklov, potom III.línka Hycamtín, od augusta 2008 Navelbín. Nález je však CT aj metabolicky naďalej aktívny. V súčasnosti bola indikovaná liečba CHT Bleo, MTX stred dávky+Ca-Le+c-DDP.Pre nepriaznivé výsledky krv.testov bola liečba prerušená na neurčito.Nakoľko sa pri takomto vývoji obávame rýchleho postupu choroby, prosíme o radu ako spomaliť nepriaznivý vývoj choroby. Poznamenávam, že pacientka má 55 rokov a v súčasnosti sa cíti relatívne dobre. Ďakujem za pochopenie a radu.
Jana, 21. mája 2009
V tomto štádiu je ochorenia ťažké zastaviť a hovoriť o možnostiach zastavenie, keďže sú prítomné MTS, pacientka už na IV.línii CHT.T.č. je najdoležitejšia podporná liečba, aby mohla naďalej pokračovať v CHT. Musia sa jej upraviť lab. parametre, inak ďalšia liečba nebude možná.
, 21. mája 2009