adenokarcinom prostaty

adenokarcinom prostaty

Mômu ocovi v r.02 kôli adenokarcinómu robili operáciu sec.Dixon.V r.06 sa zistila recidíva v oblasti m.obturatorius v malej panve inoperabilý nález aj ked jeho rozsah je cca.3*3cm.Teras sa zistilo že má aj adenokarcinóm prostaty.Nasadili mu rádioizotopovú liečbu - injekcia do brucha ktorá má učinkovať 3 mesiace.Súčasnechodí na chemoterapiu. Aké má šance? Čo môžeme pre neho urobiť? Má 70 rokov ale je stále samostatný. Až je neuveritelne že má takú diagnózu.Chceme mu pomôcť! Ďakujem
andea r, 21. februára 2008
Milá Andrea, karcinóm prostaty je spravidla nádor s dlhodobým priebehom. Otec sa pravdepodobne lieči rádioterapiou (nie izotopovou liečbou) a hormonálnou liečbou. Chemoterapiu dostáva pre prvý nádor (adenokarcinóm hrubého čreva). Liečba karcinómu prostaty je adekvátna a jej ďalší postup sa ďalej bude riadiť výsledkom hladín prostatického špecifického antigénu (PSA).
, 21. februára 2008