Adenokarcinóm prostaty

Adenokarcinóm prostaty

Dobrý deň prajem,na svoju predchádzajúcu otázku som dostal odpoveď od p. prof. Horňáka dňa 18. 1. t. r., po absolvovaní MRI vyšetrenia dopĺňam ďalšie informácie a prosím ešte raz o radu:Výsledok z MRI hovorí:Vyšetrenie: MR – Malá panvaPopis vyšetrenia:Malá panva:T2tra, T2kor, sagTl tra + Gadovist iv – dynamické meraniaStav po radikálnej prostatektómii.T. č. pozorovať v oblasti vesicouretrálnej anastomózy v strednej časti (na čísle 12 v litotomickej pozíciii) opacifikujúcu sa léziu s výrazným pokontrastným enhancement v arteriálnej fáze, kde táto lézia dosahuje veľkosti 6,2 mm, je okrúhleho tvaru. Iné lézie v oblasti uretry, v oblasti lôžka po prostatektómii, v oblasti semenných vačkov a v malej panve neprítomné.Nedetekujem zväčšené LU.Záver:Stav po radikálnej prostatektómii.Podozrivá drobnoložisková lézia v oblasti vesicouretrálnej junkcie, ktorá vykazuje po i.v. podaní kontrastnej látky pri dynamickom meraní signifikantnú intenzívnu pokontrastnú aktivitu už vo včasnej arteriálnej fáze – rozmer lézie ako v popise. Táto lézia môže svedčiť pre miesto recidívy zákl. procesu.Iné podozrivé ložiskové lézie v oblasti malej panvy, v lôžku po prostatektómii nenachádzam. V malej panve (proximálne po úroveň bifurkácie aorty) bez detekcie zväčšných LU.Keď dovolíte, moje otázky teda sú:Čo znamená tento nález? Dá sa to chirurgicky odstrániť z tela, aby to neprerástlo do nádoru? Alebo – aký je najvhodnejší ďalší postup z hľadiska zachovania zdravia (a života)? Ešte čakať (podľa Vašej predchádzajúcej rady), alebo podstúpiť hormonálnu liečbu? Mala by chirurgická kastrácia nejaké výhody oproti chemickej kastrácii?ĎakujemJozef
Jozef, 9. februára 2014
Prognóza a liečba karcinómu prostaty sa riadi prirodzenou povahou nádorov prostaty (prirodzeným chovaním), napr. hodnotou prostatického špecifického antigénu a Gleasonovým skóre nádoru. Dňa 18. januára 2014 som Vám odporučil postup, ktorý sa v súčasnosti používa pri nádoroch s Gleasonovým skóre menším ako 6 (u Vás 3 + 2).Vaša posledná magnetická rezonancia(zobrazovací vyšetrovací postup) nesvedčí o skutočnosti, či nález predstavuje progresiu nádoru.Podľa doterajšieho chovania nádor vyžaduje pravidelné sledovanie PSA a liečbu indikovať až pri výstupe hodnôt PSA minimálne nad 10 ng/ml. S ohľadom na doterajšiu liečbu (radikálna prostatektómia a rádioterapia) prichádza pri vzostupe PSA nad 10ng/ml do úvahy hormonálna liečba intermitentá - prerušovaná. S ohľadom na doterajšie chovanie nádoru ide o neagresívny nádor, ktorý vôbec nemusí progredovať. V odpovedi z 18. januára som vám uviedol práce zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Priateľské pozdravy Dr. M. Horňák
, 9. februára 2014