adenokarcinóm

adenokarcinóm

Dobrý deň pán doktor. Chcela by som Vás poprosiť o Váš názor na nález môjho manžela. Manžel bol operovaný v roku 2007 - resekcia colon transversum. Záver patológa: konvenčný, prevážne tubulárne formovaný adenokarcinóm, prerastajúci až do vonkajšej časti muscularis propria. Prezencia endolymfatickej nádorovej permeácie. Resekčné okraje negatívne. Po operácii bola nasadená adjuvantná cytostatická liečba - chemoterápia 1x za týždeň (La-FU 50 mg), celkom 36x. Po ukončeni liečby manžel chodí pravidelne na kontroly podľa pokynov ošetrujúcej lekárky a vždy mal dobre výsledky.Teraz však sú iné, preto obraciam sa na Vás, vážený pán doktor, s prosbou o posúdenie tohto nálezu, poprípade ďalšej liečby.CT vyšetrenie: abdomen, pankreas natívne a po kontrastePankreas v CT obraze primeranej veľkosti, tvaru, anatomického uloženia, ostrých kontúr, členitý, tukovo postavený - CT obraz lipomatózy pankreasu.Štruktúra pankreasu homogénna bez jednoznačne diferencovaných ložiskových zmien. Peripankreatické priestory voľné. Ostatné parenchymatózne orgány, pečeň, slezina, obličky bez diferencovateľných ložiskových zmien. Dutý systém pravej obličky bez dilatácie , vľavo centrálne prítomná ložisková štruktúra veľkosť 42 x 3O mm, denzitných hodnôt 8-10 HU. Ide najpravdepodobnejšie o parapelvickú cystu. Bez známok voľnej tekutiny v DB. V CT náleze dominuje pomerne výrazné zmnoženie intraabdominalného tukového tkaniva, lipomatóza. Na pozadí popisovanej lipomatozy sa v oblasti mezogastria, centrálne, intraperitoneálne vyčleňuje ložisková lézia vyšších denzit ako okolité tukové tkanivo (-70 - -75 HU), veľkostiaxiálne cca 10,5x 8,5 cm, kraniokaudálne takmer 15 cm. Vnútorná štruktúra uvedenej lézie je mierne nehomogénna s pruhovitými liniami vyšších denzit.Patologické zväčšenie paraortálnych, parakavalných LU nepozorovať.ZáverCT obraz lipomatózy pankreasu.Výrazné zmnoženie intraabdominalného tukového tkaniva, na jej pozadí vs lipofibromatózna ložisková lézia intraperit.Parapelvická cysta ľavej obličky.. Veľmi pekne Vám vopred ďakujem a želám Vám veľa úspechov vo Vašej záslužnej práci a pevné zdravie. S pozdravom Helena
Helena, 31. októbra 2011
Z toho čo je mi prístupné u manžela nenašli nález, ktorý by súvisel zo základným ochorením časti hrubého čreva, nálezy lipomatózy- zvýšeného ukladania tukov v slinivke brušnej a vo vnútrobrušnom priestore a parapelvická cysta nesúvisia s primárnym ochorením- lipomatázu je možné ovplyniť zmenou stravy a k cyste v ľavej obličke by sa mal vyjadriť urológ.
, 31. októbra 2011