Adenokarcinom

Adenokarcinom

Otcovi bola diagnostikovaná rakovina pľúc s popisom C 34 G 2 - 3 s lymfogénnym šírením T3N2M1 št IV. Prosím o priblíženie diagnózy, prognózy a možností. Čo nás čaká?
Monika, 20. januára 2011
Na Vaše otázky sa nedá zodpovedne odpovedať, neudali ste napr. vek, celkový zdravotný stav a výsledky ďalších vyšetrení, vždy je najsprávnejšie sa obrátiť na ošetrujúceho lekára, ktorému sú dostupné základné informácie. Inak by to bol len všeobecný odhad, ktorý by nič reálne neodrážal a bol by Vám teda v skutočnosti celkom zbytočný.
, 20. januára 2011