adenocarcinom prostaty(pokročilý)

adenocarcinom prostaty(pokročilý)

Chcem sa opýtať na liečbu a celkovú úspešnosť liečenia prípadne radu ako najlepšie pacientovy pomôcť ďakujem
Janette Nováková, 13. marca 2009
Spravidla karcinóm prostaty, ak prekročí hranice samotnej prostaty alebo sa dostane do vzdialených orgánov (najčastejšie kostí) sa lieči tzv. hormonálnou liečbou. Jej cieľom je odstrániť zdroj mužských pohlavných hormónov. Hormonálna liečba je namieraená na semenníky, nadobličové androgény a samotnú prostatu. Nádor odpovedá na liečbu podľa veku pacienta a podľa charakteristiky samotnéhp nádoru (Gleasonove skóre, PSA) a od dĺžky hormonálnej liečby. Podľa týchto parametrov sa dá približne vyyjadriť o dĺžke priaznivej odpovede na hormonálnej liečby. Priaznivá odpoveď dovtedy neliečeného nádoru sa odhaduje približne na 3-5 rokov.Potom, ako sa stane nádor rezistentný na hormonálnu liečbu je k dispozícii chemoterapia.
, 13. marca 2009