Adenoca prostatae – prosím o radu…

Adenoca prostatae – prosím o radu…

Na úvod chcem veľmi pekne poprosiť o zodpovedanie otázky pána Prof. MUDr. Michala Horňáka. Neviem sa na Vás inak nakontaktovať ako takto a preto Vás prosím o radu touto formou. Môjmu otcovi /vek: 57 rokov/ pred pár dňami diagnostikovali rakovinu prostaty. Nevieme, nakoľko je to vážne a nevieme aká liečba je tá správna v jeho situácii. Snáď Vám poskytnem tie správne informácie na to, aby ste nám mohli poradiť ako ďalej. Lekár napísal do správy: hodnota PSA 33,17 ng/l, výsledok histologie: odber materiálu z pravého laloka prostaty 3x a z ľavého 4x - vo všetkých opunktátoch z oboch lalokov sú zastihnuté v 80 % objemu punktátov štruktúra acinárneho adenokarcinomu prostaty so stred. rastovou fúziou malígnych žliaz. Gleason= 3+3, T3 Nx Mo. Hormonálnu liečbu zahájime podaním start. dávky Firmagon 2x120 dňa 5.1.2011.Nález počítačovej tomografie /CT/: pankreas, obličky, nadobličky atď. bez ložiskovej lézie. Retroperitoneum paraaortálne pod renálnymi cievami LU do 15 mm, iliacke solit.LU bilat. 22x16 mm, jedna LU vpravo do 12mm, inguiny bez LAP. Skelet len degeneratívne zmeny. Záver LAP retroperitonei /v.s. mts s dif. dg.../ Pán doktor, z týchto údajov nevieme, nakoľko je to vážne, či tie "LU" z nálezu CT sú vlastne metastázy alebo nie. Akú liečbu by ste vy doporučili? Mal by otec zvážiť napr. chirurgické odstránenie, prípadne aké by to malo vedľajšie účinky. Nevieme akú liečbu mu doporučí urológ, keď príde 5.1. na injekciu a nevieme čo ho vlastne čaká a či ho máme pripraviť na ťažkú liečbu, možné komplikácie... Dá sa s Vami poradiť napríklad telefonicky, keby sme mali dodatočnú prosbu o radu? Vďaka.
Miriam, 3. januára 2011
Podľa opisu nádoru ide o rakovinu prerastajúcu cez púzdro prostaty, čo vylučuje radikálne chirurgické odstránenie. Histologický nález (Gleasonove skóre je priaznivé, 3+3 (6), nepriaznivá je prítomnosť nádoru v 80 = punktátov, čo svedčí o väčšom rozmere nádoru. K vylúčeniu metastáz v kostiach sa indikuje scintigrafické vyšetrenie kostí. Nakoľko sa použila hormonálna liečba, výsledok scintigrafického vyšetrenia už neovplyvní liečebný postup. Bolo by možné zvážiť tzv intermitentnú hormonálnu liečbu pre priaznivejšie Gleasonove skóre. Môžete ma kontaktovať telefonicky na telefón Ligy proti rakovine - každý útorok od 14.00 - 16.00 (tel. 02/52 96 51 48)
, 3. januára 2011