Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017 sa uskutoční v piatok, 7. apríla 2017. Všetky informácie nájdete na stránke http://dennarcisov.sk/

Ako požiadať o finančný príspevok zo Dňa narcisov 2017? 

Ak ste poskytovateľom zmluvnej zdravotnej starostlivosti ( nemocnice, hospice; občianske združenia a neziskové organizácie so zameraním na onkologických pacientov; rozpočtové organizácie zaoberajúce sa základným, translačným a klinickým výskumom v oblasti onkológie), môžete si požiadať o príspevok na projekt v zmysle podmienok uvedených v žiadosti.

Formulár žiadosti o príspevok

Do procesu posudzovania budú zaradené len žiadosti, ktoré budú na sekretariát Ligy proti rakovine doručené do 28.3.2017 do 16:00 (vrátane poštového doručenia). Žiadosti doručené po tomto termíne budú žiadateľom vrátené z dôvodu nesplnenia časového kritéria.

Žiadosti budú individuálne posudzované Generálnou radou LPR v horizonte cca 1 mesiaca po Dni narcisov (7.4.2017) a žiadatelia budú o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2016 sa konal jubilejný 20. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore sa nám v roku 2016 podarilo dosiahnuť najvyšší výnos v histórii zbierky, a to sumu 1.043.597,41 EUR. Čistý výnos – 991.479,25 EURumožnil nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov či ich výraznú finančnú podporu. Práve preto bol 20. ročník Dňa narcisov skutočne jubilejný.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016