Deň narcisov 2019

DEŇ NARCISOV 2019

Milí priatelia,

počas Dňa narcisov 2018 prekročil výnos zbierky miliónovú hranicu (ďalej uvádzame, na čo sme tieto zdroje použili). V roku 2019 organizujeme našu tradičnú zbierku, ktorá sa koná jedinýkrát v roku – 11.4.2019 (štvrtok). Tešíme sa, že v tento deň pripnutím narcisu vyjadríme spolupatričnosť onkologickým pacientom a veríme, že vďaka vašej podpore opäť získame zdroje, ktoré budeme používať predovšetkým na realizáciu projektov pre onkologických pacientov počas celého roka.

ĎAKUJEME,
Liga proti rakovine

Viac informácií o Dni narcisov nájdete aj na stránke https://www.dennarcisov.sk/ alebo dennarcisov@lpr.sk

Kontakt pre médiá:

Mgr. Petra Benczyová
PR manažérka
Tel. číslo: 02/5720 2904, 0915 780 372
Mail: pr@lpr.sk