MIERA FUNKČNEJ PORUCHY PRI HEMATOLOGICKÝCH OCHORENIACH

Druh zdravotného postihnutiaMiera funkčnej poruchy v %
Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)a) stredne ťažké prejavyb) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti) 30 – 4050 – 80
Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácaniaa) ľahká forma – ľahké krvácavé stavyb) stredne ťažká forma – (trombofilné stavy)1. s občasným krvácaním do kĺbov2. s častým krvácaním do kĺbov až s počínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami v kĺbochc) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami – trombocytopénie) 10 – 20 30 – 4050 – 60 70 – 80
Chronická lymfatická leukémia a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómua) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)b) so stredne ťažkými prejavmi1. tri roky po ukončení liečby2. počas liečbyc) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 10 – 20 4060 – 8090 – 100
Plazmocytóm (myelóm)a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)b) so stredne ťažkými prejavmi (zmeny v kostiach)c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti) 3050 – 8090 -100
Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)a) štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l)b) štádium III. B – IV1. do ukončenia liečby2.  v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie) 60 70 – 8050
Chronická myeloidná leukémia (myelóza)a) chronická fáza v liečbe1. bez prejavov na celkový stav2. s prejavmi na celkový stavb) akcelerovaná alebo blastická fáza  30 – 4050 – 6070 – 80 
Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyelofibróza a pod.)a) ľahká formab) stredne ťažká formac) ťažká formad) komplexná forma  30 – 405060 – 8090 – 100
Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii)a) u dospelýchb) u detí až do skončenia liečbyc) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov 90 – 10010030 – 40
Myelodysplastické stavya) ľahká forma – bez zjavných prejavovb) stredne ťažká forma – s miernymi prejavmic) ťažká forma – s ťažkými prejavmi 10 – 2030 – 4050 –  80