Marec-mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme

Približne 4.000 obyvateľov našej krajiny si každý rok vypočuje od lekára zlú správu – rakovina hrubého čreva a konečníka. Priebeh tohto ochorenia je miernejší u tých, ktorí berú prevenciu vážne. Preto tých, čo prevenciu vynechávajú, zdravotná poisťovňa Dôvera aktívne pozýva na onkokontrolu (skríningové vyšetrenie) už od roku 2019. Vlani na tieto pozvánky zareagovalo takmer 43 percent poistencov a poisteniek.

Význam onkokontroly spočíva nielen v tom, že môže odhaliť ochorenie v čase, keď sa dá ešte efektívne liečiť. Ale tiež v tom, že už počas nej dokáže gastroenterológ priamo u seba v ambulancii odstrániť z čreva rizikové nálezy. 

Potrebu prevencie pripomíname pri príležitosti Európskeho mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme, ktorým je od roku 2017 práve marec. Slovensko je druhou krajinou v Európe s najvyššou mortalitou na toto ochorenie. Každý deň naň zbytočne – pre zanedbanú prevenciu – zomrie len na Slovensku 8 ľudí.

„Je všeobecne známe, že ak sa akékoľvek ochorenie diagnostikuje vo včasnom štádiu, má pacient lepšie vyhliadky na vyliečenie. V prípade rakovinového ochorenia platí toto tvrdenie dvojnásobne,“ vysvetľuje MUDr. Branislav Koreň zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Onkonkontrola – o čo ide?

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu prebieha na Slovensku už piaty rok. Zdravotné poisťovne naň pozývajú poistencov, ktorí vynechávajú pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára, teda mužov a ženy nad 50 rokov. 

Dôvera posiela svojim poistencom spolu s pozvánkou aj nádobku na odber stolice, ktorú môžu odniesť na vyhodnotenie k svojmu všeobecnému lekárovi. Ten vyšetrí stolicu a určí ďalší postup.

Pri rakovine hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) existujú dve základné formy skríningu. 

 1. Cieľom skríningového testovania stolice (TOKS)  je zachytiť už nepatrné, okom neviditeľné množstvo krvi a následne pátrať po príčine. Ak tento test zachytí skryté krvácanie v stolici, pacienta dôkladne vyšetrí gastroenterológ kolonoskopiou.
 2. Kolonoskopia je vyšetrenie optickým prístrojom, ktorý dokáže odhaliť príčinu skrytého krvácania. „Ak je ňou polyp, ten sa hneď pri vyšetrení odstráni, keďže polypy sa považujú za riziko vzniku rakoviny. Okrem včasnej diagnostiky už vzniknutého ochorenia sa tak zvyšuje aj záchyt prednádorových polypóznych lézií,“ vysvetľuje Branislav Koreň. 

K prevencii tohto ochorenia prispieva Dôvera aj tým, že vyšetrenie na skryté krvácanie v stolici uhrádza raz za dva roky poistencom už od 40 rokov. Teda o desať rokov skôr, než má na toto bezplatné vyšetrenie pacient nárok podľa zákona.  

Onkokontrola prináša výsledky

Osveta o onkokontrole (skríningy rakoviny krčka maternice, prsníka a hrubého čreva a konečníka ako troch najčastejších druhov rakoviny) prináša po odznení pandémie covidu-19 prvé optimistickejšie výsledky. 

Na vyšetrenie hrubého čreva a konečníka poslala Dôvera v roku 2022 pozvánky spolu s nádobkou na odber stolice 126 077 poistencom. Kým v roku 2021 na zhruba rovnaký počet pozvánok reagovala zhruba tretina pozvaných (34 percent), vlani sa odozva zvýšila na takmer 43 percent.

Približne každý dvanásty účastník (spolu 3 899 poistencov) odchádzal zo skríningového vyšetrenia s pozitívnym nálezom krvi v stolici. Polovica týchto poistencov podstúpila následne aj kolonoskopiu. Diagnóza rakovina hrubého čreva a konečníka sa potvrdila u 85 mužov a 53 žien.  Zdravotná poisťovňa Dôvera vlani zaznamenala mierne vyšší záujem aj o ďalšie dve preventívne vyšetrenia.

„V roku 2022 sme poslali našim poistencom v rizikových skupinách viac ako 265-tisíc pozvánok na onkokontrolu. Zareagovalo na ne viac ako 102-tisíc poistencov. Hoci to nie je ani polovica oslovených, máme dôvod na mierny optimizmus. Keď sme totiž napríklad v júli 2021 pripomenuli vyšetrenie krčka maternice desiatim tisíckam žien, zareagovalo len jedenásť z nich,“ uzavrel Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Dôvera vyzýva svojich poistencov, aby venovali pozornosť korešpondencii od svojej zdravotnej poisťovne: pripomenutie preventívnej prehliadky vám môže zachrániť život.  

Zdroj informácii: Dôvera, zdravotná poisťovňa


Najnovšie aktuality

 • Vzdelávali sme našu Sieť onkopsychológov

  Každý rok zvyšujeme odbornosť našich onkopsychológov, aby mohli naďalej poskytovať kvalitné služby našim pacientom. Počas celého vzdelávania prebiehala plodná diskusia, vychádzajúca zo skúseností z vlastnej praxe účastníkov, pričom sa vzájomne obohacovali o nové možnosti uchopenia problematiky onkopsychologickej práce. Naša onkopsychologička Katka Klincová to nielen celé oragniazačne zabezpečila, ale spolu s kolegyňou Luckou Budáčovou to aj […]

  Čítať ďalej
 • Prvá tohtoročná RELAXAČNÁ TÝŽDŇOVKA

  Každý deň sme mali pripravené množstvo aktivít – cvičili sme pilates, jogu a aqua aerobic, učili sa chôdzu s paličkami nordic walking, vypočuli prednášky na zaujímavé témy, rozprávali sa s psychologičkou, spoznávali prírodné krásy Čingova a dokonca sme si aj zatancovali na diskotéke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pri tom pomohli: Wellness & Kongres Hotel Čingov […]

  Čítať ďalej
 • 31. máj – Svetový deň bez tabaku

  Na podporu Svetového dňa bez tabaku 31. mája UICC (Union for International Cancer Control) zdôrazňuje potrebu zaoberať sa priemyselnými taktikami, ktoré sa zameriavajú na mládež a sú proti protitabakovej legislatíve. Obhajuje prísne kontroly na obmedzenie užívania tabaku a poskytuje materiály a informácie na zapojenie sa do dnešného svetového dňa. Viac ako 38 miliónov mladých ľudí […]

  Čítať ďalej
 • Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

  Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie […]

  Čítať ďalej
 • OTVORENÝ LIST NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

  ZA PRÁVA PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA   Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či […]

  Čítať ďalej
 • Odštartovali sme Festival zdravia s Dôverou

  Čaká nás ešte dlhá tour s Dôverou, kde sme vám k dispozícii s našim stánkom prevencie: na maketách sa bezplatne naučíte, ako si samovyšetrovať prsníky a semenníky, môžete si dať odmerať CO (oxid uhoľnatý) vo výdychu, simulátor obezity vám ukáže, aké ťažké je zaviazať si šnúrky na topánkach, keď váš BMI index bude vykazovať neatraktívne […]

  Čítať ďalej