Liga proti rakovine sa zapojila do medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

 Karcinóm krčka maternice, ktorý je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje celosvetový zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 570 000 žien s týmto ochorením a až 311 000 zomrelo. V Slovenskej republike je karcinóm krčka maternice šiestym najčastejším onkologickým ochorením, pričom sa ročne diagnostikuje približne 650 žien a 200 až 230 zomrie. Počet nových prípadov neustále rastie, a to aj napriek tomu, že tomuto onkologickému ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).  

Bohužiaľ, na Slovensku je aj v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nielen veľmi nízka zaočkovanosť proti HPV, ale aj nedostatočný záujem žien chodiť na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je skríning rakoviny krčka maternice. Významné sú aj rozdiely medzi rôznymi socio-ekonomickými skupinami obyvateľstva.

Projekt PRESCRIP-TEC („Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“) je projekt zameraný na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice, financovaný z programu Horizont 2020, ktorý odštartoval vo februári 2021. Realizácia celého projektu prebieha pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v Holandsku. Aktivity sú primárne zamerané na znevýhodnené skupiny žien v chudobných alebo ťažko dostupných oblastiach krajín Bangladéš, Uganda, India a Slovensko.

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre Globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s inými ústavmi Trnavskej univerzity (TU).  Ďalšími  slovenskými partnermi projektu sú Zdravé regióny (ZR), Liga proti rakovine (LPR) a do spolupráce bolo prizvané aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Cieľom tohto 3-ročného projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb za pomoci inovatívneho komunitného skríningu rakoviny krčka maternice pomocou testov na zisťovanie prítomnosti vírusu HPV u žien v stanovenom vekovom rozpätí. Inovatívnosť spočíva najmä v tom, že ide o samovyšetrenie, t. j. test si urobí žena sama. Odborníci veria, že práve táto forma môže osloviť ženy (a komunity), v ktorých existujú z rôznych dôvodov zábrany zúčastňovať sa skríningu v ambulancii gynekológa. V konečnom dôsledku by to malo viesť k eliminácii karcinómu krčka maternice.

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na tie skupiny populácie SR, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi nízku účasť na preventívnych a skríningových prehliadkach, ako sú marginalizované rómske komunity alebo pracovníčky vo veľkých výrobných podnikoch. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti na Slovensku zavedený.  Skôr než sa pristúpi k samotnému samovyšetreniu, sa v rámci projektu realizujú informačné a osvetové aktivity. Majú za cieľ zvýšiť informovanosť o ochorení, najmä o jeho vzniku, možnostiach, ako mu predchádzať a liečiť ho, a hlavne povzbudiť ženy, aby sa do projektu zapojili. Inštruktáž o tom, ako si urobiť test („samoodber“) poskytujú asistenti podpory zdravia, ku ktorým majú ženy v komunitách dôveru.

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že oproti oficiálnemu celonárodnému skríningu si odber žena vykoná sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova. Testovací set odovzdá asistentovi a ten odošle na spracovanie do laboratórií Trnavskej univerzity. Podľa výsledku sa riadi ďalší manažment ženy, o ktorom je vhodným spôsobom informovaná. Aj tieto následné služby zabezpečuje projekt zo svojich prostriedkov.

Informačné a edukačné materiály pre osvetovú kampaň zohľadnili charakter cieľových skupín projektu. Cieľom bolo podčiarknuť potrebu prevencie rakoviny krčka maternice, keďže ide o preventabilné ochorenia. Na obsahu a dizajne materiálov sa podieľala najmä Liga proti rakovine, ktorá je odborným garantom pre komunikáciu a projektu. Na stretnutiach a prezentáciách, ktoré priamo v komunitách realizovali odborníci z TU a ZR bol živý záujem o túto problematiku nielen zo strany žien, ale aj mužov. Ukázalo sa, že nízku účasť na prevencii do značnej miery ovplyvňuje nedostatočná vedomosť o tom, čo je prevencia a skríning, a kde a ako sa realizuje. Vhodná forma prezentácie, zrozumiteľný jazyk informácií a tlačených materiálov sú nevyhnutnou súčasťou úspechu každej zdravotnej intervencie v komunitách.

Reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispeje aj ku svetovému boju proti karcinómu krčka maternice, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 vo svojej Globálnej stratégii na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice.

 

 


Najnovšie aktuality

 • Prihláste sa na Relaxačný pobyt pre onkologických pacientov

  Viac na https://www.lpr.sk/relaxacne-pobyty/

  Čítať ďalej
 • Január – mesiac povedomia o rakovine krčka maternice

  Karcinóm krčka maternice je rakovina, ktorá sa tvorí v tkanivách krčka maternice. Zvyčajne ide o pomalyrastúcu rakovinu, ktorá nemusí mať príznaky, ale môže byť zistená prostredníctvom skríningových testov.Karcinóm krčka maternice je takmer vždy spôsobený infekciou HPV, pričom HPV je zistený u 99 % nádorov krčka maternice. Prečítajte si viac o rakovine krčka maternice Naše projekty […]

  Čítať ďalej
 • Pozvánka – „AKO ZVLÁDNUŤ STRACH Z NÁVRATU CHOROBY“

  POZÝVAME VÁS NA BEZPLATNÚ PREDNÁŠKU „AKO ZVLÁDNUŤ STRACH Z NÁVRATU CHOROBY“

  Čítať ďalej
 • Pravidelné supervízne stretnutie našej Siete onkopsychológov

  V týchto dňoch sme realizovali vzdelávanie, ktoré sa konalo v Centre pomoci LPR v Martine v spolupráci so Slovenskou komorou psychológov. Hosťom bol MUDr. Ondrej Žiak, psychiater a psychoterapeut, ktorý tímu odborníkov predstavil metódu otvoreného dialógu ako jednu z inšpirácií pre prax. Onkopsychológovia LPR pracovali aj intervíznou formou, teda si vzájomne vymieňali skúsenosti a otázky […]

  Čítať ďalej
 • Prevencia onkologických ochorení

  Na Slovensku pribudne každoročne takmer 40 000 ľudí s diagnózou rakovina. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. Pomôcť môže PREVENCIA onkologických ochorení. Liga proti rakovine odporúča: „Kontrolujte sa!“ PRIMÁRNOU PREVENCIOU Zdravý životný štýl Európsky kódex proti […]

  Čítať ďalej
 • Vysvietili sme bratislavské dominanty

  Deň aktivít na elimináciu rakoviny krčka maternice Vysvietili sme bratislavské dominanty Každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice 2 ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky, a vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika. Tá by nemusela byť, ak by ženy pravidelne chodili na preventívne prehliadky ku gynekológovi. Liga proti rakovine upozorňuje na Deň […]

  Čítať ďalej