Liga proti rakovine sa zapojila do medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

 Karcinóm krčka maternice, ktorý je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje celosvetový zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 570 000 žien s týmto ochorením a až 311 000 zomrelo. V Slovenskej republike je karcinóm krčka maternice šiestym najčastejším onkologickým ochorením, pričom sa ročne diagnostikuje približne 650 žien a 200 až 230 zomrie. Počet nových prípadov neustále rastie, a to aj napriek tomu, že tomuto onkologickému ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).  

Bohužiaľ, na Slovensku je aj v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nielen veľmi nízka zaočkovanosť proti HPV, ale aj nedostatočný záujem žien chodiť na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je skríning rakoviny krčka maternice. Významné sú aj rozdiely medzi rôznymi socio-ekonomickými skupinami obyvateľstva.

Projekt PRESCRIP-TEC („Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“) je projekt zameraný na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice, financovaný z programu Horizont 2020, ktorý odštartoval vo februári 2021. Realizácia celého projektu prebieha pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v Holandsku. Aktivity sú primárne zamerané na znevýhodnené skupiny žien v chudobných alebo ťažko dostupných oblastiach krajín Bangladéš, Uganda, India a Slovensko.

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre Globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s inými ústavmi Trnavskej univerzity (TU).  Ďalšími  slovenskými partnermi projektu sú Zdravé regióny (ZR), Liga proti rakovine (LPR) a do spolupráce bolo prizvané aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Cieľom tohto 3-ročného projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb za pomoci inovatívneho komunitného skríningu rakoviny krčka maternice pomocou testov na zisťovanie prítomnosti vírusu HPV u žien v stanovenom vekovom rozpätí. Inovatívnosť spočíva najmä v tom, že ide o samovyšetrenie, t. j. test si urobí žena sama. Odborníci veria, že práve táto forma môže osloviť ženy (a komunity), v ktorých existujú z rôznych dôvodov zábrany zúčastňovať sa skríningu v ambulancii gynekológa. V konečnom dôsledku by to malo viesť k eliminácii karcinómu krčka maternice.

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na tie skupiny populácie SR, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi nízku účasť na preventívnych a skríningových prehliadkach, ako sú marginalizované rómske komunity alebo pracovníčky vo veľkých výrobných podnikoch. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti na Slovensku zavedený.  Skôr než sa pristúpi k samotnému samovyšetreniu, sa v rámci projektu realizujú informačné a osvetové aktivity. Majú za cieľ zvýšiť informovanosť o ochorení, najmä o jeho vzniku, možnostiach, ako mu predchádzať a liečiť ho, a hlavne povzbudiť ženy, aby sa do projektu zapojili. Inštruktáž o tom, ako si urobiť test („samoodber“) poskytujú asistenti podpory zdravia, ku ktorým majú ženy v komunitách dôveru.

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že oproti oficiálnemu celonárodnému skríningu si odber žena vykoná sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova. Testovací set odovzdá asistentovi a ten odošle na spracovanie do laboratórií Trnavskej univerzity. Podľa výsledku sa riadi ďalší manažment ženy, o ktorom je vhodným spôsobom informovaná. Aj tieto následné služby zabezpečuje projekt zo svojich prostriedkov.

Informačné a edukačné materiály pre osvetovú kampaň zohľadnili charakter cieľových skupín projektu. Cieľom bolo podčiarknuť potrebu prevencie rakoviny krčka maternice, keďže ide o preventabilné ochorenia. Na obsahu a dizajne materiálov sa podieľala najmä Liga proti rakovine, ktorá je odborným garantom pre komunikáciu a projektu. Na stretnutiach a prezentáciách, ktoré priamo v komunitách realizovali odborníci z TU a ZR bol živý záujem o túto problematiku nielen zo strany žien, ale aj mužov. Ukázalo sa, že nízku účasť na prevencii do značnej miery ovplyvňuje nedostatočná vedomosť o tom, čo je prevencia a skríning, a kde a ako sa realizuje. Vhodná forma prezentácie, zrozumiteľný jazyk informácií a tlačených materiálov sú nevyhnutnou súčasťou úspechu každej zdravotnej intervencie v komunitách.

Reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispeje aj ku svetovému boju proti karcinómu krčka maternice, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 vo svojej Globálnej stratégii na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice.

 

 


Najnovšie aktuality

 • 2% Pomáhame spolu

  Zmenou daňovej asignácie môže neziskový sektor prísť až o desiatky miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest Pomoci sa nemusia dočkať desaťtisíce seniorov a chorých, či ľudia v núdzi V dôsledku vládou avizovanej zmeny v systéme daňovej asignácie v prospech rodičovského dôchodku môže prísť neziskový sektor o 90 až 100 mil. eur ročne. To sa nevyhnutne prejaví aj […]

  Čítať ďalej
 • ZORGANIZOVALI SME ĎALŠIE VZDELÁVANIE SESTIER

  ZORGANIZOVALI SME ĎALŠIE VZDELÁVANIE SESTIER – SOCIÁLNE MINIMUM už aj v Poprade a v Žiline Na vzdelávaní rozoberáme: – jedinečnú úlohu v ošetrovateľskej starostlivosti pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta – zmeny právnych predpisov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia – konkrétne situácie a príklady – téma diagnostiky rakoviny, a ako táto choroba dokáže človeku obrátiť […]

  Čítať ďalej
 • PETÍCIA – Neberte nám 2%!

  Neberte nám 2 %, vyzývajú neziskové organizácie vládu Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami dnes spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave. Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh ministerstva práce,  […]

  Čítať ďalej
 • Movember 2023 – preventívka je frajerina!

  Jazda v rýchlom aute je frajerina, no preventívna urologická prehliadka je ešte väčšia Počas novembra sa každoročne Slovenská urologická spoločnosť s partnermi pridáva k celosvetovej iniciatíve Movember a snaží sa motivovať mužov k včasným návštevám urologických ambulancií. Urológovia tento rok vsadili na motoristickú terminológiu a spoločne s ministerkou zdravotníctva, pacientskymi organizáciami a profesionálnym športovým jazdcom, Maťom […]

  Čítať ďalej
 • Realizovali sme prvú supervíziu sociálnych pracovníkov na Slovensku

  Doposiaľ neexistovala databáza sociálnych poradcov, ktorí pracujú s onkologickými pacientmi. Našim cieľom bolo vytvoriť a zmonitorovať ich sieť a ponúknuť im poskytovanie supervíznych stretnutí. Tu si môžu zdieľať skúsenosti, overovať vedomosti, dopĺňať poznatky, navzájom sa posúvať a podporovať. Vytvorili a spojili sme novú komunitu úžasných pomocníkov po celom Slovensku, ktorí ďalej efektívne budú pomáhať pacientom […]

  Čítať ďalej
 • Prvý onkologický podcast na Slovensku

  Na svete je mini séria nášho NOVÉHO podcastu „INTÍMNE O RAKOVINE“, ktorá sa ako jediná na Slovensku súvisle venuje onkologickým pacientom a ich blízkym. Každý z nás totiž pozná niekoho koho sa rakovina týka. „Keď človek dostane rakovinu, vnímanie okolitého sveta sa zúži na jeho vyliečenie, pozornosť sa kladie len na fyzickú liečbu. Pacient však […]

  Čítať ďalej