Liga proti rakovine sa zapojila do medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

 Karcinóm krčka maternice, ktorý je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje celosvetový zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 570 000 žien s týmto ochorením a až 311 000 zomrelo. V Slovenskej republike je karcinóm krčka maternice šiestym najčastejším onkologickým ochorením, pričom sa ročne diagnostikuje približne 650 žien a 200 až 230 zomrie. Počet nových prípadov neustále rastie, a to aj napriek tomu, že tomuto onkologickému ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).  

Bohužiaľ, na Slovensku je aj v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nielen veľmi nízka zaočkovanosť proti HPV, ale aj nedostatočný záujem žien chodiť na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je skríning rakoviny krčka maternice. Významné sú aj rozdiely medzi rôznymi socio-ekonomickými skupinami obyvateľstva.

Projekt PRESCRIP-TEC („Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“) je projekt zameraný na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice, financovaný z programu Horizont 2020, ktorý odštartoval vo februári 2021. Realizácia celého projektu prebieha pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v Holandsku. Aktivity sú primárne zamerané na znevýhodnené skupiny žien v chudobných alebo ťažko dostupných oblastiach krajín Bangladéš, Uganda, India a Slovensko.

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre Globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s inými ústavmi Trnavskej univerzity (TU).  Ďalšími  slovenskými partnermi projektu sú Zdravé regióny (ZR), Liga proti rakovine (LPR) a do spolupráce bolo prizvané aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Cieľom tohto 3-ročného projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb za pomoci inovatívneho komunitného skríningu rakoviny krčka maternice pomocou testov na zisťovanie prítomnosti vírusu HPV u žien v stanovenom vekovom rozpätí. Inovatívnosť spočíva najmä v tom, že ide o samovyšetrenie, t. j. test si urobí žena sama. Odborníci veria, že práve táto forma môže osloviť ženy (a komunity), v ktorých existujú z rôznych dôvodov zábrany zúčastňovať sa skríningu v ambulancii gynekológa. V konečnom dôsledku by to malo viesť k eliminácii karcinómu krčka maternice.

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na tie skupiny populácie SR, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi nízku účasť na preventívnych a skríningových prehliadkach, ako sú marginalizované rómske komunity alebo pracovníčky vo veľkých výrobných podnikoch. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti na Slovensku zavedený.  Skôr než sa pristúpi k samotnému samovyšetreniu, sa v rámci projektu realizujú informačné a osvetové aktivity. Majú za cieľ zvýšiť informovanosť o ochorení, najmä o jeho vzniku, možnostiach, ako mu predchádzať a liečiť ho, a hlavne povzbudiť ženy, aby sa do projektu zapojili. Inštruktáž o tom, ako si urobiť test („samoodber“) poskytujú asistenti podpory zdravia, ku ktorým majú ženy v komunitách dôveru.

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že oproti oficiálnemu celonárodnému skríningu si odber žena vykoná sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova. Testovací set odovzdá asistentovi a ten odošle na spracovanie do laboratórií Trnavskej univerzity. Podľa výsledku sa riadi ďalší manažment ženy, o ktorom je vhodným spôsobom informovaná. Aj tieto následné služby zabezpečuje projekt zo svojich prostriedkov.

Informačné a edukačné materiály pre osvetovú kampaň zohľadnili charakter cieľových skupín projektu. Cieľom bolo podčiarknuť potrebu prevencie rakoviny krčka maternice, keďže ide o preventabilné ochorenia. Na obsahu a dizajne materiálov sa podieľala najmä Liga proti rakovine, ktorá je odborným garantom pre komunikáciu a projektu. Na stretnutiach a prezentáciách, ktoré priamo v komunitách realizovali odborníci z TU a ZR bol živý záujem o túto problematiku nielen zo strany žien, ale aj mužov. Ukázalo sa, že nízku účasť na prevencii do značnej miery ovplyvňuje nedostatočná vedomosť o tom, čo je prevencia a skríning, a kde a ako sa realizuje. Vhodná forma prezentácie, zrozumiteľný jazyk informácií a tlačených materiálov sú nevyhnutnou súčasťou úspechu každej zdravotnej intervencie v komunitách.

Reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispeje aj ku svetovému boju proti karcinómu krčka maternice, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 vo svojej Globálnej stratégii na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice.

 

 


Najnovšie aktuality

 • Marec-mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme

  Približne 4.000 obyvateľov našej krajiny si každý rok vypočuje od lekára zlú správu – rakovina hrubého čreva a konečníka. Priebeh tohto ochorenia je miernejší u tých, ktorí berú prevenciu vážne. Preto tých, čo prevenciu vynechávajú, zdravotná poisťovňa Dôvera aktívne pozýva na onkokontrolu (skríningové vyšetrenie) už od roku 2019. Vlani na tieto pozvánky zareagovalo takmer 43 […]

  Čítať ďalej
 • BEZPLATNÉ TERAPEUTICKÉ STRETNUTIE PRE POZOSTALÝCH „PÍNIA“

  POZÝVAME VÁS NA BEZPLATNÉ TERAPEUTICKÉ STRETNUTIE PRE POZOSTALÝCH „PÍNIA“ Otvorené stretnutie pre ľudí, ktorí na onkologické ochorenie stratili manžela/ku alebo partnera/ku, sa uskutoční 21.3. Na skupinu je potrebné sa vopred zaregistrovať mailom na: klincova@lpr.sk.

  Čítať ďalej
 • Odišla, no stále bude s nami – naša prezidentka, doktorka EVA SIRACKÁ

  Dnes ráno, vo veku 96 rokov opustil tento svet obdivuhodný človek. Naša PANI DOKTORKA, ZAKLADATEĽKA A PREZIDENTKA LIGY PROTI RAKOVINE, PRVÁ DÁMA SLOVENSKEJ RÁDIOLÓGIE A ONKOLÓGIE. My máme česť byť súčasťou jej obrovského diela – Ligy proti rakovine – organizácie, ktorú na Slovensku pozná každý. Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný […]

  Čítať ďalej
 • Deň onko-prevencie v Banskej Bystrici

  Čítať ďalej
 • ZAHRANIČNÉ STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI EURÓPSKYCH LÍG PROTI RAKOVINE

  „Patient Support Working Group Plenary Meeting“ Ako členovia zahraničnej Association of European Cancer Leagues sa pravidelne stretávame na zasadnutiach, kde sa venujeme témam psycho sociálnej podpory onkologických pacientov. Uplynulé dva dni sme hostili v našom Centre pomoci LPR v Bratislave členov z rôznych krajín Európy a zdielali vzájomne skúsenosti a poznatky, ktoré by sme mohli […]

  Čítať ďalej
 • 4.2.2023 – Svetový deň proti rakovine

  Svetový deň proti rakovine 2023 „Komerčné záujmy spôsobujú milióny prípadov rakoviny, ktorým sa dá zabrániť“ Každoročne, 4. februára, si pripomíname Svetový deň proti rakovine. K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok v poradí 33. rokom jej existencie na Slovensku. V rámci leitmotívu „Close the care gap“, alebo „Odstráňme rozdiely […]

  Čítať ďalej