Liga proti rakovine sa zapojila do medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

 Karcinóm krčka maternice, ktorý je spôsobený infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje celosvetový zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2018 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 570 000 žien s týmto ochorením a až 311 000 zomrelo. V Slovenskej republike je karcinóm krčka maternice šiestym najčastejším onkologickým ochorením, pričom sa ročne diagnostikuje približne 650 žien a 200 až 230 zomrie. Počet nových prípadov neustále rastie, a to aj napriek tomu, že tomuto onkologickému ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).  

Bohužiaľ, na Slovensku je aj v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nielen veľmi nízka zaočkovanosť proti HPV, ale aj nedostatočný záujem žien chodiť na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je skríning rakoviny krčka maternice. Významné sú aj rozdiely medzi rôznymi socio-ekonomickými skupinami obyvateľstva.

Projekt PRESCRIP-TEC („Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“) je projekt zameraný na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice, financovaný z programu Horizont 2020, ktorý odštartoval vo februári 2021. Realizácia celého projektu prebieha pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v Holandsku. Aktivity sú primárne zamerané na znevýhodnené skupiny žien v chudobných alebo ťažko dostupných oblastiach krajín Bangladéš, Uganda, India a Slovensko.

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre Globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s inými ústavmi Trnavskej univerzity (TU).  Ďalšími  slovenskými partnermi projektu sú Zdravé regióny (ZR), Liga proti rakovine (LPR) a do spolupráce bolo prizvané aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Cieľom tohto 3-ročného projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb za pomoci inovatívneho komunitného skríningu rakoviny krčka maternice pomocou testov na zisťovanie prítomnosti vírusu HPV u žien v stanovenom vekovom rozpätí. Inovatívnosť spočíva najmä v tom, že ide o samovyšetrenie, t. j. test si urobí žena sama. Odborníci veria, že práve táto forma môže osloviť ženy (a komunity), v ktorých existujú z rôznych dôvodov zábrany zúčastňovať sa skríningu v ambulancii gynekológa. V konečnom dôsledku by to malo viesť k eliminácii karcinómu krčka maternice.

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na tie skupiny populácie SR, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi nízku účasť na preventívnych a skríningových prehliadkach, ako sú marginalizované rómske komunity alebo pracovníčky vo veľkých výrobných podnikoch. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti na Slovensku zavedený.  Skôr než sa pristúpi k samotnému samovyšetreniu, sa v rámci projektu realizujú informačné a osvetové aktivity. Majú za cieľ zvýšiť informovanosť o ochorení, najmä o jeho vzniku, možnostiach, ako mu predchádzať a liečiť ho, a hlavne povzbudiť ženy, aby sa do projektu zapojili. Inštruktáž o tom, ako si urobiť test („samoodber“) poskytujú asistenti podpory zdravia, ku ktorým majú ženy v komunitách dôveru.

Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že oproti oficiálnemu celonárodnému skríningu si odber žena vykoná sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova. Testovací set odovzdá asistentovi a ten odošle na spracovanie do laboratórií Trnavskej univerzity. Podľa výsledku sa riadi ďalší manažment ženy, o ktorom je vhodným spôsobom informovaná. Aj tieto následné služby zabezpečuje projekt zo svojich prostriedkov.

Informačné a edukačné materiály pre osvetovú kampaň zohľadnili charakter cieľových skupín projektu. Cieľom bolo podčiarknuť potrebu prevencie rakoviny krčka maternice, keďže ide o preventabilné ochorenia. Na obsahu a dizajne materiálov sa podieľala najmä Liga proti rakovine, ktorá je odborným garantom pre komunikáciu a projektu. Na stretnutiach a prezentáciách, ktoré priamo v komunitách realizovali odborníci z TU a ZR bol živý záujem o túto problematiku nielen zo strany žien, ale aj mužov. Ukázalo sa, že nízku účasť na prevencii do značnej miery ovplyvňuje nedostatočná vedomosť o tom, čo je prevencia a skríning, a kde a ako sa realizuje. Vhodná forma prezentácie, zrozumiteľný jazyk informácií a tlačených materiálov sú nevyhnutnou súčasťou úspechu každej zdravotnej intervencie v komunitách.

Reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispeje aj ku svetovému boju proti karcinómu krčka maternice, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 vo svojej Globálnej stratégii na urýchlenie eliminácie rakoviny krčka maternice.

 

 


Najnovšie aktuality

 • Zdravé reči LIVE – najväčší festival zdravia na SLovensku

  Liga proti rakovine na akcii v Poprade bola pri tom! ..90% ľudí v našom stánku neovládalo základy samovyšetrenia onkologických ochorení a tak 100% z nich už vďaka nám ovláda. Ďakujeme, že ste sa zaujímali o naše aktivity a interaktívne prvky, ktoré sme pre vás na akcii pripravili. Súčasťou druhého dňa na evente bolo aj: Samovyšetrenie/Info […]

  Čítať ďalej
 • Tradičná jesenná spolupráca s Pantene a 101 Drogerie

  Vystrihajte sa a pomôžte onkologickým pacientom, vystríhajte sa a myslite na vlastnú prevenciu pred onkologickými ochoreniami Občianske združenie Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám viac ako 32 rokov. Aj tento rok v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko, ktorý podporuje už niekoľko rokov i ikonická  značka Pantene a 101 DROGERIE, opäť mobilizuje ľudí […]

  Čítať ďalej
 • Rodinná týždňovka 2022

  Rovnaké miesto, noví ľudia. Po roku sme opäť zorganizovali v Hotel Remata týždeň plný radosti, hier, oddychu a spoznávania nových ľudí. Rodinnú týždňovku 2022 si užilo 23 rodín s deťmi, kde jeden z rodičov je onkologický pacient – spolu 108 ľudí (vrátane animátorov a organizátorov). Ďakujeme partnerom a podporovateľom za ich finančný, materiálový či ľudský […]

  Čítať ďalej
 • Vysoké teploty a prevencia rakoviny kože

  VIAC JE NIEKEDY VIAC! Ideme s kožou na slnko! Pred nami sú najteplejšie dni v roku, preto Liga proti rakovine zdôrazňuje, aby sme nepodceňovali ochranu svojej kože. Nejde o výstrahu, ale o upriamenie pozornosti na možnosti prevencie pred rakovinou kože. Až štyrom z piatich prípadov rakoviny kože sa totiž dá predísť správnou prevenciu. Opálenie ako ochrana Nasledujúce mesiace sú neodmysliteľne […]

  Čítať ďalej
 • AJ MY SA MUSÍME POVZNIESŤ..

  Čas plynie posledný rok akosi náročnejšie. Sme tu pre vás i počas víkendov a sviatkov. Prijímame, spracovávame, riešime, súcitíme, podávame výkony a vydávame energiu..to všetko na ušlachtilú vec – pomoc ľuďom ťažko skúšaným onkologickým ochorením a ich príbuzným. Raz za čas však aj my v našej bezplatnej nonstop ONKOPORADNI potrebujeme chvíľu hlbokého nádychu a výdychu..aby […]

  Čítať ďalej
 • Darovanie krvi

  KRV SA U NÁS DAROVALA, ABY SA ĎALEJ DAROVALA Opäť krásna akcia s „krvi prelievaním“ s Active life v Centre pomoci v Košiciach Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili  

  Čítať ďalej