Kto sme

Sme Občianske združenie Liga proti rakovine a náš primárny cieľ, ktorého sa denne držíme, je POMÁHAŤ ONKOLOGICKÝM PACIENTOM, ICH RODINÁM I BLÍZKYM. Na Slovensku pôsobíme už vyše 33 rokov.

Nepretržite nám funguje množstvo vlastných BEZPLATNÝCH psychosociálnych projektov, ktoré stále rozširujeme podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Veľkú pozornosť venujeme informovanosti širokej skupiny obyvateľov, aby sme chorobe úplne predchádzali alebo zachytili v počiatočnom štádiu.

Naše skúsenosti a kontakty nám umožňujú komunikovať s príslušnými

Váš tím Ligy proti rakovine

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“