Kontakty

Telefón
+421 2/52 92 17 35
SK65 0200 0000 0001 0483 2012

Adresa

LIGA PROTI RAKOVINE SR
Brestová 6
821 02 Bratislava

Fax

02/20812047

Bankové
spojenie

VÚB Bratislava - mesto
č.účtu: 104 832 012/0200
IBAN: SK6502000000000104832012
BIC: SUBASKBX

Právna
forma

občianske združenie
IČO: 00 64 12 19
DIČ: 20 20 84 85 33
nie sme platca DPH


Vedenie

 • doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

  Predseda Správnej rady LPR

 • Ing. Eva Kováčová

  Výkonná riaditeľka LPR

PR a styk s médiami

 • Mgr. Petra Benczyová

  PR manažérka

Projekty a programy LPR

 • PhDr. Gabika Horváthová

  Projektová a programová manažérka/Onkoporadňa, projekt Sprievodca, Vzdelávanie zdr. pracovníkov, Supervízie soc. pracovníkov, Informačné materiály pre pacientov

 • Mgr. Barbora Dostálová

  Projektová a programová manažérka/projekt Vystrihaj sa Slovensko

 • Mgr. Katarína Klincová

  Projektová a programová manažérka/ Sieť psychológov, Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 • Jana Takács Horníčková

  Projektová a programová manažérka/Deň narcisov, Onkolympiáda

 • Mgr. Lucia Budáčová

  Psychológ Centra pomoci BA, Projektový manažér - medzinárodná spolupráca

Sekretariát

 • Darina Vaniaková

  Recepcia, koordinátorka programov

Ekonomické a finančné oddelenie LPR

 • Ing. Lenka Dendišová

  Finančná manažérka

 • Ing. Eva Tománková

  Finančná a programová manažérka

 • Ing. Edita Čechová

  Auditorka

Centrá pomoci LPR

 • Ing. Ľubica Slatina

  Projektová a programová manažérka/ správkyňa Centra pomoci LPR Košice

 • Štefánia Migová

  Projektová a programová manažérka v CP LPR Košice/ Relaxačné pobyty, Rodinná týždňovka

 • Gabriela Sýkorová

  Manažérka a koordinátorka programov v Centre pomoci LPR Martin