Kontakt centrála

Telefón
+421 2/52 92 17 35
E-mail
lpr@lpr.sk
SK65 0200 0000 0001 0483 2012

Adresa

LIGA PROTI RAKOVINE SR
Brestová 6
821 02 Bratislava

Fax

02/20812047

Bankové
spojenie

VÚB Bratislava - mesto
č.účtu: 104 832 012/0200
IBAN: SK6502000000000104832012
BIC: SUBASKBX

Právna
forma

občianske združenie
IČO: 00 64 12 19
DIČ: 20 20 84 85 33
nie sme platca DPH


Vedenie

 • Eva Siracká

  MUDr. Eva Siracká,DrSc.

  Prezidentka LPR

 • Eva K.

  Ing. Eva Kováčová

  Výkonná riaditeľka LPR

PR a styk s médiami

 • NŠ

  Mgr. Natália Špesová

  PR manažér

Projekty a programy LPR

 • Miška A.

  PhDr. Michaela Arbetová

  Projektový a programový manažér

 • Janka H.

  PaedDr. Jana Horváthová, PhD.

  Projektový a programový manažér

 • GH

  PhDr. Gabika Horváthová

  Projektový manažér

 • img_8889_681_681_jas

  Mgr. Marta Šeborová

  Projektový a programový manažér/projekt Vystrihaj sa Slovensko

Sekretariát

Ekonomické a finančné oddelenie LPR

 • Ing. Lenka Dendišová

  Finančný manažér

 • Ing. Eva Tománková

  Finančný a programový manažér

 • Ing. Edita Čechová

  Auditor