Informačné materiály

Jednou z našich priorít je poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe. Našou snahou je poskytnúť jednotnú informačnú bázu a zamedziť tak vyhľadávaniu informácii z neoverených zdrojov. Nepretržite preto spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým inštitútom, Európskou spoločnosťou klinickej onkológie, Národným onkologickým ústavom, Onkologickým ústavom Svätej Alžbety ako aj s inými odbornými inštitúciami, jednotlivými odborníkmi a občianskymi združeniami.

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenskými občianskymi združeniami prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky s 23 najčastejšími onkologickými ochoreniami.

Postupne Vám ich prinášame na našej stránke (nižšie na prezeranie online alebo stiahnutie v pdf). Súčasne, Liga proti rakovine v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom pre vás pripravuje skrátené a zjednodušené verzie, ktoré budú v priebehu septembra a októbra k dispozícii online, na onkologických oddeleniach nemocníc. V prípade, ak sa k ním nedostanete, budete si ich môcť u nás bezplatne objednať.

V prípade konkrétnych otázok sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára alebo sa môžete poradiť s našimi odborníkmi na našej bezplatnej Onkoporadni.

Na stiahnutie:

Akútna myeloblastová leukémia

Chronická myeloidná leukémia

Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)

Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)

Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)

Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)

Mnohopočetný myelóm

Rakovina hlavy a krku

Rakovina močového mechúra

Rakovina pažeráku

Rakovina žalúdka

Zdroj: www.noisk.sk