Informačné materiály

Jednou z našich priorít je poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe. Našou snahou je poskytnúť jednotnú informačnú bázu a zamedziť tak vyhľadávaniu informácii z neoverených zdrojov. Nepretržite preto spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým inštitútom, Európskou spoločnosťou klinickej onkológie, Národným onkologickým ústavom, Onkologickým ústavom Svätej Alžbety ako aj s inými odbornými inštitúciami, jednotlivými odborníkmi a občianskymi združeniami.

DIAGNOSTIKA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

LIEČBA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenskými občianskymi združeniami prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky s 23 najčastejšími onkologickými ochoreniami.

Postupne vám ich prinášame na našej stránke (nižšie na prezeranie online, stiahnutie v pdf, alebo objednanie). Súčasne, Liga proti rakovine v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom pre vás priebežne pripravuje skrátené a zjednodušené verzie príručky pre každé ochorenie. 

V prípade konkrétnych otázok sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára alebo sa môžete poradiť s našimi odborníkmi na našej bezplatnej Onkoporadni.

PRÍRUČKY S KOMPLETNÝMI INFORMÁCIAMI si môžete stiahnuť nižšie

Akútna myeloblastová leukémia

Chronická myeloidná leukémia

Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)

Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)

Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)

Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)

Mnohopočetný myelóm

Nádorová bolesť

Rakovina hlavy a krku

Rakovina močového mechúra

Rakovina pažeráku

Rakovina žalúdka

Život po stanovení onkologickej diagnózy

Zdroj: www.noisk.sk

PRÍRUČKY SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI (skrátené verzie) si môžete stiahnuť nižšie /priebežne pre Vás pripravuje skrátené a zjednodušené verzie príručky pre každé ochorenie/.