Informačné materiály

Jednou z našich priorít je poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe. Našou snahou je poskytnúť jednotnú informačnú bázu a zamedziť tak vyhľadávaniu informácii z neoverených zdrojov. Nepretržite preto spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým inštitútom, Európskou spoločnosťou klinickej onkológie, Národným onkologickým ústavom, Onkologickým ústavom Svätej Alžbety ako aj s inými odbornými inštitúciami, jednotlivými odborníkmi a občianskymi združeniami.

DIAGNOSTIKA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

LIEČBA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenskými občianskymi združeniami prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky s najčastejšími onkologickými ochoreniami.

Postupne vám ich prinášame na našej stránke (nižšie na prezeranie online, stiahnutie v pdf, alebo objednanie). PREZRIEŤ AJ OBJEDNAŤ SI ICH MOŽETE BEZPLATNE, NÁKLADY S DORUČENÍM ZNÁŠA LIGA PROTI RAKOVINE. Súčasne, Liga proti rakovine v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom pre vás priebežne pripravuje skrátené a zjednodušené verzie príručky (základné informácie) pre každé ochorenie (nájdete nižšie)

V prípade konkrétnych otázok sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára alebo sa môžete poradiť s našimi odborníkmi na našej bezplatnej Onkoporadni.

Zdroj: www.noisk.sk • Ako komunikovať s onkologickým pacientom

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Akútna myeloblastová leukémia – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Akútna myeloblastová leukémia – základné informácie

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Chronická myeloidná leukémia – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Folikulovy lymfom – komplexna verzia

  Informácie

  Prezrieť
 • Karcinóm endometria – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť
 • Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)- komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Karcinom prsnika (rakovina prsnika) – komplexna verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka) – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Mnohopočetný myelóm – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Nadorová bolesť – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť
 • Nemelabunkový karcinóm pľúc – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť
 • Nežiadúce účinky imunoterapie – komplexná verzia

  Informácie

  Prezrieť
 • Rádioterapia gynekologických nádorov

  Informácie

  Prezrieť Objednať
 • Rádioterapia mozgu

  Informácie

  Prezrieť Objednať
1 2 3