Informačné materiály

Jednou z našich priorít je poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe. Našou snahou je poskytnúť jednotnú informačnú bázu a zamedziť tak vyhľadávaniu informácii z neoverených zdrojov. Nepretržite preto spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým inštitútom, Európskou spoločnosťou klinickej onkológie, Národným onkologickým ústavom, Onkologickým ústavom Svätej Alžbety ako aj s inými odbornými inštitúciami, jednotlivými odborníkmi a občianskymi združeniami.

V súčasnosti sú v spolupráci Národného onkologického inštitútu, ESMO (Európskou spoločnosťou klinickej onkológie) a slovenskými občianskymi združeniami prekladané do slovenského jazyka pacientske príručky s 23 najčastejšími onkologickými ochoreniami.

Postupne vám ich prinášame na našej stránke (nižšie na prezeranie online, stiahnutie v pdf, alebo objednanie). Súčasne, Liga proti rakovine v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom pre vás priebežne pripravuje skrátené a zjednodušené verzie príručky pre každé ochorenie.

V prípade konkrétnych otázok sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára alebo sa môžete poradiť s našimi odborníkmi na našej bezplatnej Onkoporadni.

PRÍRUČKY S KOMPLETNÝMI INFORMÁCIAMI si môžete stiahnuť nižšie alebo bezplatne objednať v tlačenej forme:

  • ak ste nemocničné zariadenie na www.noisk.sk
  • ak ste pacient na poradna@lpr.sk

Akútna myeloblastová leukémia

Chronická myeloidná leukémia

Karcinóm prsníka (rakovina prsníka)

Karcinóm krčka maternice (rakovina krčka maternice)

Karcinóm vaječníkov (rakovina vaječníkov)

Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)

Mnohopočetný myelóm

Rakovina hlavy a krku

Rakovina močového mechúra

Rakovina pažeráku

Rakovina žalúdka

Zdroj: www.noisk.sk

PRÍRUČKY SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI (skrátené verzie) si môžete stiahnuť nižšie alebo bezplatne objednať v tlačenej forme:

  • ak ste nemocničné zariadenie na www.noisk.sk
  • ak ste pacient na poradna@lpr.sk