Informačné letáky k prevencii

Jednou z našich priorít je informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia, s tým súvisiaca výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie a v neposlednom rade poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe.

Všetky tieto informácie sú poskytované vo forme brožúrok, publikácií a letákov, ktoré hradíme zo zdrojov získaných v priebehu roka od verejnosti. Vďaka týmto zdrojom je možné znášať okrem nákladov na tlač i distribučné náklady a poskytovať či doručovať všetky tlačoviny záujemcom bez nároku na akúkoľvek finančnú úhradu. V prípade záujmu je možné si nižšieuvedené brožúrky PREZRIEŤ AJ OBJEDNAŤ BEZPLATNE, NÁKLADY S DORUČENÍM ZNÁŠA LIGA PROTI RAKOVINE. Pre viac informácii sa obráťte na náš sekretariát. • Prevencia pred rakovinou – na co má žena nárok

  Popis v akom veku by mala žena absolvovať aké preventívne prehliadky

  Prezrieť Objednať
 • Recept pre zdravie

  Recept pre zdravie

  Prezrieť
 • Samovyšetrenie prsníkov

  Inštruktážny leták k samovyšetreniu prsníkov

  Prezrieť Objednať
 • Samovyšetrenie semenníkov

  Inštruktážny leták k samovyšetreniu semenníkov

  Prezrieť Objednať
 • Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

  Informácie popisujúce skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka - materiál Národného onkologického inštitútu

  Prezrieť Objednať
 • Skríning rakoviny krčka maternice

  Informácie popisujúce skríning rakoviny krčka maternice - materiál Národného onkologického inštitútu

  Prezrieť Objednať
 • Skríning rakoviny prsníka – mamografia

  Informácie popisujúce skríning rakoviny prsníka - mamografiu. Materiál Národného onkologického inštitútu

  Prezrieť Objednať
 • Zdravá výživa – obezita

  Zdravá výživa - obezita

  Prezrieť
1 2