Informačné letáky k prevencii

Jednou z našich priorít je informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia, s tým súvisiaca výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie a v neposlednom rade poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe.

Všetky tieto informácie sú poskytované vo forme brožúrok, publikácií a letákov, ktoré hradíme zo zdrojov získaných v priebehu roka od verejnosti. Vďaka týmto zdrojom je možné znášať okrem nákladov na tlač i distribučné náklady a poskytovať či doručovať všetky tlačoviny záujemcom bez nároku na akúkoľvek finančnú úhradu. V prípade záujmu je možné si nižšieuvedené brožúrky PREZRIEŤ AJ OBJEDNAŤ BEZPLATNE, NÁKLADY S DORUČENÍM ZNÁŠA LIGA PROTI RAKOVINE. Pre viac informácii sa obráťte na náš sekretariát. • 3 kontroly aby ste boli OK

  Praktické informácie o 3 skríningoch - materiál Národného onkologického inštitútu

  Prezrieť Objednať
 • Aj vy na ňu máte nárok…prevencia

  Preventívne vyšetrenia pred rakovinou

  Prezrieť Objednať
 • Ako zvládnuť rakovinu na pracovisku – leták pre zamestnancov

  Stručné informácie pre zamestnancov

  Prezrieť Objednať
 • Ako zvládnuť rakovinu na pracovisku – leták pre zamestnávateľov

  Stručné informácie pre zamestnávateľov

  Prezrieť Objednať
 • Ako zvládnuť rakovinu na pracovisku – pre zamestnávateľov

  Komplexná brožúrka pre zamestnávateľov

  Prezrieť Objednať
 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine

  Leták centier pomoci Ligy proti rakovine

  Prezrieť
 • Choďte na skríning

  Leták informujúci o 3 základných skríningoch

  Prezrieť Objednať
 • Chystáte sa na skríningovú mamografiu?

  Informácie o výbere mamografického pracoviska - materiál Národného onkologického inštitútu

  Prezrieť Objednať
 • Čo je HPV vírus?Ako sa môžeme proti nemu chrániť?

  Prezrieť Objednať
 • Európsky kódex proti rakovine

  12 spôsobov ako si znížiť riziko vzniku rakoviny

  Prezrieť Objednať
 • Fajčenie

  Informácie o škodlivosti fajčenia

  Prezrieť Objednať
 • Kontroluj sa!

  Informácie k samovyšetreniu

  Prezrieť
 • Movember – prevencia rakoviny prostaty

  Informácie k prevencii rakoviny prostaty

  Prezrieť
 • Nikotinové a tabakové vrecúška

  Pozor na nikotinové a tabakové vrecúška

  Prezrieť Objednať
 • Prehliadka roka

  Skríning rakoviny krčka maternice

  Prezrieť Objednať
1 2