Informačné letáky

Jednou z našich priorít je informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia, s tým súvisiaca výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie a v neposlednom rade poskytovanie informácií o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe.

Všetky tieto informácie sú poskytované vo forme brožúrok, publikácií a letákov, ktoré hradíme zo zdrojov získaných v priebehu roka od verejnosti. Vďaka týmto zdrojom je možné znášať okrem nákladov na tlač i distribučné náklady a poskytovať či doručovať všetky tlačoviny záujemcom bez nároku na akúkoľvek finančnú úhradu. V prípade záujmu je možné si nižšieuvedené brožúrky PREZRIEŤ AJ OBJEDNAŤ BEZPLATNE, NÁKLADY S DORUČENÍM ZNÁŠA LIGA PROTI RAKOVINE. Pre viac informácii sa obráťte na náš sekretariát. • Aj vy na ňu máte nárok…prevencia

  Preventívne vyšetrenia pred rakovinou

  Prezrieť Objednať
 • Európsky kódex

  Pravidlá Európskeho kódexu v prevencii pred rakovinou

  Prezrieť
 • Informácie pre MUŽOV

  Prevencia mužských onkologických ochorení

  Prezrieť
 • Informácie pre ŽENY

  Prevencia ženských onkologických ochorení

  Prezrieť
 • Leták centier pomoci LPR

  Centrá pomoci Ligy proti rakovine

  Prezrieť Objednať
 • Onkoporadňa

  Leták Onkoporadne LPR

  Prezrieť Objednať
 • Prehliadka roka

  Skríning rakoviny krčka maternice

  Prezrieť Objednať
 • Prestať fajčiť sa dá

  Ako prestať fajčiť

  Prezrieť
 • Samovyšetrenie prsníkov

  Samovyšetrenie prsníkov

  Prezrieť
 • Samovyšetrenie semenníkov

  Informácie o samovyšetrení semenníkov

  Prezrieť Objednať
 • Skríningy

  Skríningy

  Prezrieť Objednať
 • Zdravá výživa – obezita

  Zdravá výživa - obezita

  Prezrieť Objednať