Iné kontakty

Okrem našich pobočiek máme i kolektívnych členov, ktorí majú vlastnú právnu subjektivitu, samostatný program, hospodária na základe vlastných zdrojov a v rámci svojich aktivít sa podieľajú na programe a poslaní Ligy proti rakovine.

Názov  Sídlo  Vedúci združenia Mailový kontakt Telefónne číslo 
Klub IRIS Slovenská 11

940 77 Nové Zámky

Eva Košíková ekosik@azet.sk 0908 038 131, 035/69 12 125
Turčianske Venuše Dobšinského 41

036 01 Martin

PhDr. Želmíra Brozmanová zelkann@orangemail.sk 0908 891 081, 043/4131 200
OZ NARCIS Sídlisko II. 1233

093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Ružena Vasilišinová narcis.vranov@centrum.sk 0908 281 778
Slovenské združenie

stomikov – SLOVILCO

Krušovská 1831/A

955 01 Topoľčany

Ján Čačko slovilco@slovilco.sk 0905 319 978
KLINČEK – združenie 

s onkolo. a ŤZP

Cahlupkova 158/H

022 04 Čadca

Mária Balážová klincek.ca@gmail.com 0910 795 629
Organizácia postihnutých

chronickými chorobami

Východná 7/21

911 08 Trenčín

Božena Kováčiková bkovacikova@stonline.sk

ladostraka@gmail.com

0903 724 975
OZ Viktorky Karpatská 6

Banská Bystrica

Zuzana Pepichová zupepi@gmail.com 0903 066 219