Deň narcisov 2009

17. apríla 2009 si už po trinástykrát ľudia v mestách a obciach Slovenska pripli na svoj odev narcis, prostredníctvom ktorého vyjadrili spolupatričnosť, podporu a pomoc všetkým, ktorých sa rakovina akokoľvek dotýka..

Obavy z faktu, že šlo o prvú eurozbierku a tiež z aktuálnej ekonimicky nepriaznivej situácie, sa nepotvrdili a verejnosť vyjadrila aj naďalej podporu reálnym a dlhoročne uskutočňovaným programom a projektom Ligy proti rakovine.

Ako vyzerala naša tohtoročná „rodinka spoluorganizátorov“?

Do 13. ročníka verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil 17.apríla, sa prihlásilo 630 subjektov z celého Slovenska, ktorí zastrešovali  15 453 dobrovoľníkov.

Ich zloženie bolo nasledovné:

441 škôl (materských, základných, stredných) a 141 iných subjektov (org. zložky LPR, mestské úrady, spolky SČK, združenia a rôzne PO)48 skautských oddielov

Každý zapojený subjekt  do zbierky Dňa naricosv je právnickou osobou, zodpovednou za vybraných dobrovoľníkov, ktorí 17. apríla zbierali dobrovoľné finančné príspevky od darcov a sympatizantov Ligy proti rakovine do pokladničiek vo všetkých mestách a obciach, kde majú prihlásené subjekty svoje sídlo. Prispievatelia dostávali za svoj príspevok od dobrovoľníkov kvietok narcisu, vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými a podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych projektov a programov Ligy proti rakovine.

Ak ste  vo Vašej obci/meste  nenašli žiadnych dobrovoľníkov, budeme radi, ak zaangažujete akúkoľvek právnickú osobu u Vás (školu, SČK, mestský/obecný úrad) a pripojíte sa i Vy do veľkej rodiny spoluorganizátorov Dňa narcisov na nasledujúci ročník.

LIEK 162x110mm.inddOkrem 1,1 mil. kusov narcisov, rozdávali dobrovoľníci aj edukačné a informačné materiály. Liga proti rakovine prostredníctvom nich upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.